Tęsiasi derybos dėl UAB „Mondelez Lietuva Production“ kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Spalio 10 dieną įvyko derybinių grupių susitikimas, kuriame darbdavio atstovai pateikė siūlymus dėl kai kurių dabar galiojančios kolektyvinės surtarties punktų.

UAB „Mondelez Lietuva Production“ profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Lapajeva sako, kad pateikti pasiūlymai profesinės sąjungos netenkina, nes jie pablogintų esamas darbuotojų garantijas.
Pasak pirmininkės, profesinė sąjunga negali sutikti su šiais darbuotojų situaciją bloginančiais pasiūlymais, todėl bus ieškoma kompromisinių sprendimų.

Kitas derybinės grupės posėdis numatytas lapkričio 9 dieną.

UAB „Mondelez Lietuva Production“ kolektyvinė sutartis galioja iki šių metų pabaigos. Tikimasi, kad iki to laiko bus rasti abi puses tenkinantys sprendimai.