Pirmiausia, svarbu atsiminti, kad darbo santykiuose vertėtų daug komunikuoti. Tad jeigu šalys bendradarbiauja, yra sąžiningos ir nepiktnaudžiauja teise, tikėtina, kad net ir tokiu netikėtu atveju pavyks susitarti ir su darbdaviu rasti išeitį.

Verta atsiminti ir keletą svarbių kitų niuansų:

  • Susirgus vaikui visų pirma būtina informuoti darbdavį, o šis turi pareigą padėti darbuotojui vykdyti jo šeimyninius įsipareigojimus – tai numatyta Darbo kodekse. Galbūt pavyktų susitarti dėl hibridinio darbo tą dieną, nuotolinio darbo ar galbūt darbdavys iš viso tą dieną atleis nuo darbo.
  • Tokios situacijos darbdavys taip pat neturėtų vertinti kaip pravaikštos. Jei kiltų ginčas dėl pravaikštos ir iš tiesų būtų įrodymų, kad vaikas sunkiai susirgo, tikėtina, kad tokia pravaikšta vėliau būtų pateisinama ginčų komisijoje ar teisme.
  • Darbdavys informuoti „Sodrą“ turi tik tokiu atveju, jei darbuotojas gavo nedarbingumą dėl šeimos nario ligos. Gavus nedarbingumo pažymėjimą pirmos dvi dienos yra apmokamos darbdavio, kitos – „Sodros“ (kitaip galima susitarti įmonės kolektuvinėje sutartyje).
  • Jeigu darbuotojas neatvyksta į darbą, darbdavys neturi pareigos mokėti atlyginimo už nedirbtą laiką. Tačiau, tai yra susitarimo reikalas, o be to tam tikrus atvejus šeiminių įsipareigojimų turitniems darbuotojams galima numatyti kolektyvinėse sutartyse.

Parengta pagal teisininko Viliaus Mačiulaičio konsultaciją.