Nesvarbu, koks darbo pobūdis – darbovietė privalo užtikrinti sąlygas darbuotojų sveikatai ir saugumui, o darbuotojai laikytis saugos reikalavimų.

Svarbu atsiminti, kad darbo vieta privalo būti įrengta vadovaujantis galimų traumų, sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių prevencija. Darbo patalpos, darbo vietos ir įmonės teritorija, kur galima rizika darbuotojų saugai, privalo būti pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais.

Taip pat įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

Pažymėtina, kad jei darbo vieta neatitinka saugumo reikalavimų, darbuotojas turi teisę atsisakyti atlikti darbą.

Taigi, jei savo darbe pastebite saugos ir sveikatos reikalavimų nesilaikymo atvejus, spragas ar pažeidimus, galite kreiptis į savo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą (jei toks yra), arba už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingą įmonės darbuotoją.

Jei į darbdavio atstovus kreiptis nedrąsu, tuomet prašykite savo profesinės sąjungos pagalbos, arba konsultacijos Valstybinėje darbo inspekcijoje.

Svarbiausia netylėti, jei manote, kad dirbti nesaugu. Juk kiekviena nelaimė darbe yra skaudi ir nuostolinga patirtis tiek pačiam darbuotojui, tiek jo artimiesiems ir pačiai įmonei.