Europos Centrinis Bankas liepą priėmė sprendimus dėl griežtų fiskalinių taisyklių ES valstybių biudžetams, tokiu būdu pramindamas takus griežto taupymo planams Europos šalyse.

Nė nereikia priminti, jog griežtas taupymas skaudžiai atsilieps visos Europos darbuotojams: tai reiškia dar didesnius skurdo rodiklius, vargiai sumokamas sąskaitas ir sunkiau prieinamas viešąsias paslaugas, kitaip sakant, naštos perkėlimą ant paprastų gyventojų pečių. Tokią skaudžią patirtį jau turėjome 2008 metų krizės laikotarpiu.

Tačiau profesinės sąjungos visuomet pasisakė prieš „diržų veržimo” politiką. Sakome NE ir dabar!

„Sustabdykime griežtą taupymą 2.0! Reikalaujame naujo ekonominio ir socialinio modelio, kuriame svarbiausia būtų darbuotojai, o centre – socialinis dialogas”, – sakoma Europos profesinių sąjungų konfederacijos parengtoje peticijoje.

Joje reikalaujama:

❌Negrįžti prie griežto taupymo

❌Investicijų į geriau apmokamas, tvarias darbo vietas, kurioms taikoma kolektyvinė sutartis

❌Jokių valstybinių subsidijų be socialinių garantijų

❌Teisingesnės ekonomikos visiems.

Ši peticija bus įteikta ES Komisijai ir išsiųsta visoms nacionalinėms vyriausybėms tų šalių, kurių piliečiai ją pasirašys.

Išreikškite savo poziciją pasirašydami peticiją – ją rasite pasekę šią nuorodą:

https://action-europe.org/stop-austerity-EN

https://action-europe.org/stop-austerity-EN