Ženevoje tęsiasi 28-asis Pasaulinės maisto, žemės ūkio, viešbučių ir kitų šakų profesinių sąjungų federacijos (IUF) kongresas.

Birželio 15 d. jo delegatai surengė palaikymo akciją Baltarusijos režimo įkalintiems kolegoms iš nepriklausomų Baltarusijos profesinių sąjungų.

Beje, verta pažymėti, kad šiomis dienomis vykstanti Tarptautinė darbo konferencija priėmė rezoliuciją dėl Baltarusijos. Rezoliucija priimta balsų dauguma: 301 balsavo už. 54 – prieš, 108 susilaikė.

Rezoliucijoje šalių narių vyriausybės ir parlamentai raginami imtis reikiamų priemonių, kad išlaikytų spaudimą Baltarusijos režimui įgyvendinti TDO rekomendacijas.

Iš TDO turėtos patirties, spaudžiant Baltarusijos režimą, dažniausiai panaudotinos ekonominės sankcijos. Į šias priemones gali patekti tam tikrų prekių importo/eksporto draudimas, finansinių sandorių apribojimus, visų ekonominių santykių nutraukimą. Be to, darbuotojų teises pažeidusiems ir profesinių sąjungų veiklai trukdžiusiems pareigūnams galima pritaikyti ir asmenines sankcijas.

TDO ragina visas valstybes nares, tarptautinę bendruomenę būti solidariais ir imtis visų įmanomų priemonių darbuotojų teisėms Baltarusijoje apsaugoti.

Šiuo metu, žmogaus teisių organizacijų duomenimis, politiniais kaliniais Baltarusijoje pripažinti jau 1525 žmonės. Iš jų – 44 profesinių sąjungų lyderiai: 37 vyrai ir 7 moterys…