Birželio 10-16 dienomis Ženevoje vyksta 28-asis Pasaulinės maisto, žemės ūkio, viešbučių ir kitų šakų profesinių sąjungų federacijos (IUF) kongresas, kurio šūkis „Kova už mūsų ateitį“.

Į šį kongresą susirinko per 500 delegatų iš viso pasaulio. Lietuvai jame atstovauja Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas ir Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos atstovė Jolanta Butkevičienė.

Oficialus IUF kongreso atidarymas prasidėjo šios organizacijos prezidento Marko Lauritseno, generalinės sekretorės Sue Longley, kitų garbių svečių sveikinimais.

IUF prezidentas M. Lauritsenas sakė: „Stebime, kaip visame pasaulyje kyla fašistų judėjimai, karinės chuntos ir dešinysis sparnas bei jų nuolatiniai išpuoliai prieš žmogaus teises – nesvarbu, ar tai būtų Italijoje, Mianmare, Jungtinėse Valstijose ir Brazilijoje. Štai ir dabar susitinkame Ukrainos karo šešėlyje… Stiprus darbuotojų judėjimas yra vienintelis dalykas, galintis atsispirti šioms dešiniosioms jėgoms. Kova už mūsų ateitį prasideda čia. Kova už mūsų ateitį prasideda dabar.“

Šį ryžtą nesitaikstyti su autokratiniais režimais kongreso delegatai patvirtino jau pirmąją kongreso dieną pritardami visiškam Rusijos žemės ūkio pramonės darbuotojų profesinės sąjungos bei Mianmaro žemės ūkio ir ūkininkų federacijos bei su maistu susijusių darbuotojų federacijos pašalinimui iš IUF.

Kongreso delegatams taip pat kalbėjo ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) generalinis direktorius Gilbertas F. Houngbo. Jis daugiausiai dėmesio skyrė iššūkiams, susijusiems su padoraus darbo žemės ūkyje kūrimu, tvarių maisto sistemų kūrimu ir maisto užtikrinimu visiems žmonėms. Be to, jis pabrėžė teisės steigtis ir teisės į kolektyvines derybas svarbą žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose.

Šio kongreso darbotvarkėje, be kita ko, bus nagrinėjamos profesinių sąjungų teisių, lygybės, klimato tvarumo, taikos, demokratijos ir žmogaus teisių temos.

Jame bus priimta ir virš 25 rezoliucijų viso pasaulio darbuotojų judėjimui svarbiais klausimais, įskaitant vaikų darbo ir smurto lyties pagrindu žemės ūkyje panaikinimą, menopauzės darbo vietoje, Rusijos agresijos, Baltarusijos nepriklausomų profesinių sąjungų teisių, Moterų teisių stiprinimo klausimus, kt.