Jau penkerius metus UAB „Philip Morris Lietuva“ (PML) darbuotojams Europos lygiu atstovauja šios įmonės darbuotojas, PML profesinės sąjungos narys, Rolandas Kazlauskas: jis yra „Philip Morris International“ (PMI) Europos darbo tarybos narys. Su kolega kalbamės apie tai, kuo ypatinga veikla šiame aukšto lygio institute.

-Rolandai, gal galite trumpai prisistatyti?

-Esu UAB „Philip Morris Lietuva“ darbuotojas ir profesinės sąjungos narys. Prieš penkerius metus profesinė sąjunga iškėlė mano kandidatūrą į Europos darbo tarybą, o įmonės darbuotojai jai pritarė.

Europos darbo taryba (EDT) yra toks institutas, kuris pagal Europos Sąjungos (ES) teisę yra privalomas tose tarptautinėse korporacijose, kurios veikia daugiau nei dviejose ES šalyse.

Viena iš pagrindinių EDT funkcijų – atlikti informavimo ir konsultavimo procedūras, susijusias su korporacijos veikla, liečiančia darbuotojus daugiau nei vienoje šalyje, pavyzdžiui, kai vyksta struktūriniai pokyčiai.

Pagal teisės aktus, EDT posėdžiai turėtų vykti ne rečiau nei kartą per metus, o atstovavimo ir EDT veiklos kriterijai nustatomi susitarimu tarp atstovų ir korporacijos vadovybės. Štai „Philip Morris International“ atveju, šalis turi vieną darbuotojų atstovą, jei gamykloje dirba daugiau nei šimtas darbuotojų. Tuo metu, iš darbdavio pusės posėdžiuose turi dalyvauti aukščiausi korporacijos vadovai, turintys sprendimų priėmimo teisę. Svarbu ir tai, kad darbdavio atstovai turėtų galią tiek kompetentingai pristatyti pokyčius, tiek išklausyti darbuotojų pusės nuomonę.  

-Kokie sprendimai priimami EDT?

-EDT nėra sprendimus priimantis organas – kaip ir buvo minėta, daugiausiai atliekamos informavimo ir konsultavimo procedūros. Darbuotojai gali iš pirmų lūpų išgirsti apie korporacijoje planuojamus pokyčius, jos raidą, turi galimybę perduoti aukščiausiajai vadovybei savo nuogąstavimus, klausimus, nuomones. EDT sudaro galimybę informacijai korporacijoje „tekėti“ iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų.

Tiesa, savo noru darbdaviai, ko gero, nesiimtų tokio mechanizmo – jis reglamentuojamas ES teisės aktuose, kurių bendrovėms privalu laikytis.

-Jūsų nuomone, ar šis apsikeitimas informacija padeda priimti teisingesnius, subalansuotus sprendimus korporacijoje?

-Iš tiesų, tai yra tokia terpė, kai įmonės vadovybė gali „pasimatuoti“ darbuotojų nuotaikų temperatūrą. Gerokai iš anksto pristačius planuojamus pokyčius, vadovybė gali gauti grįžtamąjį ryšį, kaip darbuotojai reaguoja į šiuos pokyčius, kokios jiems informacijos trūksta, su kokiomis galimomis problemomis gali būti susiduriama lokaliu mastu ir t.t.

Mano įsitikinimu, tai yra naudinga abiem pusėms: darbuotojai turi savo „kanalą“ pateikti informaciją aukščiausiajai vadovybei. Tai ypač naudinga tuomet, kai nepavyksta su darbdaviu susitarti lokaliu (šalies) mastu, ar kai būtina informuoti apie problemas, esančias šalyje.

Na o įmonei, kaip ir minėjau, svarbu gauti informacijos iš darbuotojų pusės, nes atsakingai į savo veiklą žiūrinčios korporacijos visgi siekia priimti abiem pusėms palankiausius sprendimus, vystydamos veiklą. 

-Rolandai, kokios temos buvo nagrinėtos pastarajame EDT posėdyje?

-Pastarasis „Philip Morris International“ EDT posėdis vyko gegužės 10-11 dienomis. Jame kalbėjome apie vidinius įmonės pokyčius, numatomus planus.

Savo ruožtu posėdyje perdaviau Lietuvoje veikiančios bendrovės darbuotojams kylančius klausimus apie mūsų įmonės ateitį: darbuotojams rūpi, ar numatoma įmonės plėtra, o gal kaip tik – darbuotojų mažinimas.  Taip pat darbuotojai teiraujasi apie naujienas kitose šalyse veikiančiuose įmonės filialuose.

EDT – puiki galimybė šalių darbuotojų atstovams pasidalinti naujienomis, patirtimi, iššūkiais. Tokiu būdu galima pasirinkti aktualios informacijos, palyginti vietines ir kitose šalyse esančias darbo sąlygas, sužinoti, kokios yra atlyginimų tendencijos. Tokie duomenys labai praverčia derantis dėl kolektyvinės sutarties nuostatų įmonės viduje, ar ieškant sprendimų dėl geresnių darbo sąlygų.

-O kokią pridėtinę vertę dalyvavimas EDT veikloje, suteikia Jums asmeniškai, kaip įmonės darbuotojui? Juk toks atstovavimas įmonei – labai atsakingos pareigos…

Šis darbas išties nėra paprastas – jis reikalauja žinoti bendrą situaciją, suprasti, kas šiuo metu aktualiausia, svarbiausia įmonėje, kad būtų galima tinkamai perduoti mūsų žinutę aukščiausiajai vadovybei. Be to, reikia turėti įgūdžių formuojant nuomonę bei dalyvaujant diskusijose.

Žmogiškai tai padeda tobulėti, plėsti akiratį, neužsidaryti siauroje „kamarėlėje“, bet skatina matyti plačiau.

-Gal veikla tokiame atsakingame institute reikalauja turėti geras ekonomikos žinias?

-Mano požiūriu, ekonominiai įmonės aspektai – apskaitos ir rinkodaros ekspertų kompetencija. Mano rolė su ekonomika labiausiai susijusi tiek, kiek tai svarbu atstovaujant mūsų darbuotojams, kai tenka komunikuoti apie jų darbo užmokestį, darbo sąlygas, kt.

-Ačiū Jums už pokalbį ir linkime sėkmės atstovaujant darbuotojų interesams!

Nuotraukoje: Rolandas Kazlauskas (asm.archyvo nuotrauka)