Vasario 2 d. buvo išties pergalinga diena Europos darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms. Mat tądien, po ne vienerių metų kovos siekiant didesnių garantijų darbuotojams, buvo uždegta žalia šviesa dviems svarbiems dokumentams.

Stipresnė Europos darbo tarybų direktyva

Europos Parlamentas (EP), po pateikimo, pritarė ES Europos darbo tarybų (EDT) direktyvos peržiūrai. EP pasiūlymo tekstas yra tvirta politinė žinia Europos Komisijai apie būtinybę pagerinti EDT informavimo ir konsultavimosi teises.

Tekste nagrinėjami pagrindiniai 2009 m. patvirtintos direktyvos (2009/38/EB) trūkumai: joje tebėra didelių spragų, kuriomis dažnai naudojasi tarptautinės bendrovės, siekdamos apeiti darbuotojų informavimo ir konsultavimosi teises.

Pernelyg dažnai darbuotojų dalyvavimas EDT traktuojamas kaip formalumas, turintis per mažai įtakos įmonės sprendimų priėmimui. EDT teikiama informacija dažnai yra nepakankama, o konsultacijos lieka neveiksmingos, nes vyksta per vėlai, kartais jau priėmus įmonės sprendimus. Taip yra dėl prasto esamų teisių laikymosi ir įgyvendinimo. Be to, dalis dabar galiojančioje Direktyvoje esančių nuostatų yra dviprasmiškos, todėl sunku jas teisingai interpretuoti, o tuo nesąžiningi darbdaviai ir naudojasi.

EP pateiktame Direktyvos tekste yra keletas profesinėms sąjungoms svarbių patobulinimų:

 • raginimas taikyti veiksmingas ir atgrasančias pinigines ir nepinigines sankcijas bendrovėms, apeinančioms Direktyvos nuostatas;
 • reikalavimas valstybėms narėms leisti pateikti prašymą dėl laikinojo įsakymo sustabdyti bendrovės vadovybės sprendimą, jei nesilaikoma darbuotojų teisės gauti informaciją ir konsultuotis;
 • aiškesnis tarptautinių reikalų apibrėžimas, atsižvelgiant į galimą problemos poveikį bendrovės darbuotojams, jeigu sprendimai priimami valstybėje, kurioje tas konkretus poveikis nebus juntamas (t.y., siekiama solidarių veiksmų tarp įmonės filialų visose šalyse, kuriose įmonė veikia);
 • poreikis užtikrinti veiksmingą EDT ir Specialaus derybinio organo teisę kreiptis į teismą;
 • ne mažiau kaip du EDT posėdžiai per metus;
 • aiškesnis Specialaus derybinio organo derybų grafikas;
 • EDT ir Specialaus derybinio organo teisė gauti profesinių sąjungų atstovų pagalbą. Valstybės narės gali apriboti finansavimą tik vienam ekspertui, neskaitant profesinės sąjungos atstovo.

Dabar laukia Europos Komisijos sprendimas, ar pritarti EP pasiūlymams.

Pažymėtina, kad EDT informavimo ir konsultavimosi teisės yra būtinos siekiant apsaugoti darbuotojus, skatinti demokratiją darbo vietoje ir užtikrinti ilgalaikį įmonių ir viešųjų paslaugų tvarumą.

Didesnės garantijos platformų darbuotojams

Taip pat EP nariai pritarė Platformų darbuotojų direktyvai. Išvežiotojai, pavežėjai, turinio kūrėjai, programuotojai, paprastas trumpas užduotis internetu atliekantys darbuotojai (click-workers), inžinieriai ir slaugytojai yra tarp 28 mln. Europos darbuotojų, kurie turėtų tokias pačias socialines garantijas, kaip ir kiti darbuotojai, jei direktyvos tekstui pritars Europos Sąjungos Taryba.

Tekstas itin ambicingas, jis apima tokius svarbius aspektus:

 • teisę darbuotojams į tinkamą darbo sutartį, pagal kurią jiems pagaliau būtų garantuotos teisės į nedarbingumo lapelį, apmokamas atostogas, nuo nacionalinės teisės ar kolektyvinių derybų priklausantį atlyginimų lygį;
 • Apsaugoti savarankiškai dirbančių asmenų laisvę rinkoje;
 • Sąžininga įmonių konkurencija, užtikrinanti, kad tos bendrovės, kurios gerbia įstatymus, nepatektų į prastesnę padėtį rinkoje nei išnaudotojai;
 • Reikalavimas valstybėms narėms skatinti įdarbinimo platformų kolektyvines derybas.

Šiame etape Europos Taryba turi pateikti savo pasiūlymą, o tuomet abi institucijos pradės trišales derybas.

Parengta pagal effat.org ir lpsk.lt informaciją

Foto: etuc.org