Švenčių išvakarėse, gruodžio 20 d., po daugiau nei metus trukusių karštų diskusijų Europos institucijose, komitetuose ir profesinių sąjungų pastangų siekiant apginti darbuotojų interesus, Europos Taryba (ET) patvirtino kompromisinį ES Skaidraus atlygio direktyvos tekstą. Dabar beliko paskutinis žingsnis – balsavimas Europos Parlamente, kuris, tikėtina, įvyks sausio mėnesį.

Atkreipiame į pagrindinius direktyvos aspektus:

1. Direktyvoje darbuotojų atstovai apibrėžiami kaip darbuotojų atstovai pagal nacionalinę teisę ir/arba praktiką. Tai reiškia, kad tai, kiek teisių bei galių turės darbuotojų atstovai atstovaujant darbuotojams, priklausys nuo valstybių teisės aktų nuostatų. Direktyvoje numatytos ir nuostatos kolektyvinių derybų bei socialinio dialogo stiprinimui, o tai profesinėms sąjungoms bei darbuotojams labai svarbu.

2. Svarbu, jog darbuotojui pateikus skundą dėl nelygaus apmokėjimo už tos pačios vertės darbą, visa finansinė našta dėl išlaidų, patiriamų teisinio proceso metu, tektų ne darbuotojui, bet darbdaviui.
Taip pat pateikus skundą pareiga pateikti įrodymus teisme teks darbdaviui – t.y., būtent darbdavys turės įrodyti, kad diskriminacijos nebuvo.

3. Be to, valstybės narės bus raginamos (bet neprivalės) apsvarstyti galimybę teisės aktuose užtikrinti vienodo darbo užmokesčio principo laikymąsi sudarant viešųjų pirkimų sutartis ir koncesijas.

4. Direktyvoje numatyta pareiga darbdaviams pateikti ataskaitas apie savo įmonių darbo užmokestį, įskaitant lyčių darbo užmokesčio skirtumus, tokia tvarka:

  • Darbdaviai, turintys ne mažiau kaip 250 darbuotojų, ne vėliau kaip vieneri metai nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos, o vėliau kasmet;
  • Darbdaviai, turintys 150–249 darbuotojus, vieneri metai nuo perkėlimo datos, ir po to kas trejus metus;
  • Darbdaviai, turintys 100–149 darbuotojus, ne vėliau kaip penkeri metai nuo perkėlimo datos, ir po to kas trejus metus;
  • Valstybės narės neturi kliudyti darbdaviams, turintiems mažiau nei 100 darbuotojų, teikti nurodytą informaciją savanoriškai.

Pažymėtina, kad profesinės sąjungos visą šį laiką siekė, jog ataskaitas privalomai pateiktų net ir pačios mažiausios įmonės, turinčios iki 10 darbuotojų, kad būtų apimamas maksimalus darbuotojų skaičius, tačiau darbdaviai nuolat pabrėždavo esą tai būtų per didelė administracinė našta.

5. Svarbu tai, jog jeigu įmonėse yra nustatomas didesnis nei 5 proc. darbo užmokesčio tarp vyrų ir moterų, atliekančių tos pačios vertės darbą, atotrūkis, įmonės darbo užmokesčio sistema turės bus peržiūrima ir nustatomos priemonės atotrūkiui sumažinti.

ES Skaidraus atlygio direktyva siekiama užtikrinti tą patį darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą vyrams ir moterims, įskaitant darbo užmokesčio skaidrumo priemones.

Ji įsigaliotų praėjus 20 dienų po paskelbimo ES oficialiame žurnale.

Daugiau informacijos apie direktyvos turinį pateiksime po to, kai įvyks balsavimas dėl jos Europos Parlamente.

Šaltinis: pramprof.lt