2023 metų sausio 1 d. dalį anksčiau sukauptų ir neišnaudotų atostogų kai kurie darbuotojai gali prarasti.

Darbo kodekse yra nurodytas nepertraukiamos trukmės atostogų laikotarpis, kurį per metus būtina išnaudoti.

Dalis šių atostogų jau sausio 1 d. kai kuriems gyventojams bus nubrauktos.

Kaip nurodo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA), nuo 2023 metų sausio 1 d. bus nubrauktos neišnaudotos atostogos, jei darbuotojas jomis nepasinaudojo, o teisė į jas buvo įgyta seniau nei prieš trejus metus.

Teisę į atostogas įgyjama po 6 mėnesių darbo, todėl pirmas darbuotojo trejų metų terminas skaičiuojamas taip: darbo pradžia + 6 mėnesiai.

Jei darbuotojas pradėjo dirbti 2019 metų antrąjį pusmetį, LBAA aiškinimu, nepanaudotos atostogos nenusibrauks ir pirmas nubraukimas bus 2024 metais.

Kokia yra nepertraukiama trukmė?

Darbo inspekcija taip pat akcentuoja, kad, praėjus trejiems metams, kai darbuotojas įgijo teisę į visos trukmės kasmetines atostogas, tačiau jomis nepasinaudojo, jis praranda teisę jomis pasinaudoti arba gauti piniginę kompensaciją.

Vis dėlto, anot inspekcijos, yra išimčių. Išlyga – tie atvejai, kai darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti atostogomis.

Darbo inspekcija pabrėžia, kad bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų arba ne mažiau kaip dvylika darbo dienų, jeigu darbuotojas dirba šešias darbo dienas per savaitę.

Kai darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės. Likusios kasmetinės atostogos suteikiamos taip, kaip iš anksto nustatoma kasmetinių atostogų eilėje arba susitariama šalių susitarimu.

Vis dėlto atostogų dienų skaičius, pavyzdžiui, už trejų metų laikotarpį, gali skirtis, atsižvelgiant į darbuotojo pareigybę, statusą, darbo stažą konkrečioje darbovietėje.

Pavyzdžiui, minimalioji atostogų trukmė – 20 darbo dienų, vadinasi, nebus galimybės pasinaudoti atostogomis daugiau kaip 60 darbo dienų. Pedagogų atostogų trukmė – 40 darbo dienų, vadinasi, jie atitinkamai praras ilgesnes nei 120 darbo dienų atostogas.

Tais atvejais, kai darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, atostogų panaudojimo terminas turi būti pratęstas tiek laiko, kiek darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.

Šaltinis: lrt.lt