Lapkričio 21 d., nuotolinėmis ryšio priemonėmis, įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis.
Jam pirmininkavo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas.
Valdybos posėdyje buvo diskutuojama apie gruodžio 9 d. LPSK Tarybos posėdžio organizavimo klausimus.
Taip pat gilintasi į socialinių garantijų nuostatas, esančias Darbo kodekse, pavyzdžiui punktus, reglamentuojančius papildomų atostogų ir laisvadienių apmokėjimo tvarką.
Be to, apžvelgti tarptautiniai ir jaunimo renginiai, aptartos kitos aktualijos.