Spalio 7-ąją, Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, buvo minima Tarptautinė dieną už orų darbą. Akcijoje darbdaviams, valdžios atstovams ir visuomenei priminėme, jog visi darbai būti teisingai atlyginami, kad darbuotojai galėtų patenkinti savo poreikius.

Kartu su kolegomis iš Asociacijos „LPSK jaunimas”, Žurnalistų sąjungos, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos,Regionų profsąjungų federacijos (Žemės ūkio), Teisėsaugos pareigūnų federacijos, Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos statėme simbolinę Maslovo poreikių piramidę, kuri parodė, kad kol nepatenkinti žmonių fiziologiniai poreikiai, tol jie negali rūpintis nieku kitu.

Su praeiviais diskutavome ne tik apie žmogiškuosius poreikius, bet ir apie darbo vietų saugumą ir profesinių sąjungų vaidmenį užtikrinant orias darbo sąlygas.

Renginio foto galerija čia:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lietuvosmaistininkuprofesinesajunga&set=a.6286270064739532