Gautas Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakymas į mūsų Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konferencijoje „Sunkumų šerdyje slypi galimybės“ priimtą kreipimąsį į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę „Dėl pasiūlymų ekonominei krizei suvaldyti“.

Reaguodama į mūsų pasiūlymus dėl MMA, ministerija siūlo taikyti mažesnį VDU ir MMA santykį nei tai numato LR Trišalėje taryboje pasiektas susitarimas. Lietuvos bankas pagal formulę 2023 metams siūlo taikyti 48.3 proc. santykį, o ministerijos nuomone jis turėtų būti 40 proc.

Atsiųstame atsakyme teigiama, kad šiuo metu teisės aktuose numatyta pakankamai darbuotojų teisių ir interesų gynimo, taip pat jų atstovavimo būdų, todėl nesvarstoma galimybė įtvirtinti privalomą darbuotojų atstovų įtraukimą į juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organus.

Atsakymas mūsų nenudžiugino, atrodo kad jis atspindi tik darbdavių poziciją. Gal todėl, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovauja Aušrinė Armonaitė, atstovaujanti Laisvės partijai, besiremenčiai liberalizmo ideologija?