Prieš 20 metų Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimas (LPSS) ir Lietuvos profesinių sąjungų centras  (LPSC) susijungė į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją. Šį penktadienį vyks LPSK VII suvažiavimas skirtas LPSK 20 -mečiui pažymėti.

Šia proga siūlome paskaityti buvusio Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimo (LPSS) pirmininkės pavaduotojos Gražinos Gruzdienės tuometį pranešimą “LIETUVOS PROFESINIU SĄJUNGŲ
DEŠIMTMETIS IR PAMOKOS” skaitytą LPSK steigiamajame suvažiavime.