Kovo 21 d. įvykusiame LPSK valdybos posėdyje apsvarstyti kai kurie su suvažiavimu bei LPSK dvidešimtmečio minėjimu susiję klausimai. Jau aišku, kad VII suvažiavimas įvyks gegužės 6 d., Best Western viešbutyje Vilniuje. Pirmąją dienos dalį numatyta LPSK veiklos, kontrolės komisijos ataskaitos, įstatų pakeitimų svarstymas ir priėmimas, vadovų ir revizijos komisijos rinkimai. Antrojoje – šventinėje – dalyje planuojami darbuotojų judėjimui nusipelniusių žmonių apdovanojimai, 20 metų apžvalga, neformalus svečių bendravimas.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė valdybos narius informavo apie Vyriausybės iniciatyvą forsuoti trečiųjų šalių darbuotojų įdarbinimo paprastinimą.  Verslo taryba Vyriausybei pateikė virš dvidešimt pasiūlymų, kaip reiktų spręsti darbuotojų trūkumo problemą, bet ši atmetė didelė jų dalį. Vis dėlto, anot I. Ruginienės, jų liko dar nemažai, o artimiausiame Trišalės tarybos posėdyje turėtų būti svarstomi jau pirmieji teisės aktų projektai. LPSK pozicija lieka nepakitusi – kategoriškai nepritariama nekvalifikuotos arba lengvai apmokomos darbo jėgos lengvesniam atsivežimui iš trečiųjų šalių.

Valdyba taip pat buvo informuota apie Teisingumo ministerijos iniciatyvą dekriminalizuoti trukdymą profesinių sąjungų veiklai. Prieš dvejus metus panašią iniciatyvą pavyko sustabdyti ir Baudžiamojo kodekso 177 str. nebuvo panaikintas, šį kartą, LPSK pirmininkės teigimu, gali būti sudėtingiau tai padaryti. Pirmasis LPSK atstovų susitikimas šiuo klausimu su teisingumo viceministre ir kitais ministerijos atstovais numatytas kovo 24 d.

 

LPSK inf.