Dėl mamos netekties nuoširdžiai užjaučiame savo kolegą, UAB „Philip Morris Lietuva“ profesinės sąjungos pirmininką, Žydrūną Mineikį.

Skaudžią netekties valandą, reiškiame nuoširdžią užuojautą Žydrūno šeimai ir artimiesiems.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Liūdime kartu…