Vasario 21 d. nuotoliniu būdu įvykusiame eiliniame LPSK valdybos posėdyje svarstyti pasirengimo suvažiavimui klausimai, aptarta AB „Achemos“ situacija, patvirtinta tarybos, vyksiančios kovo 4 d., darbotvarkė.

Pristatydama streiko „Achemoje“, kuris tebesitęsia darbdavio atstovams neinant į derybas, klausimą Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė padėkojo kolegoms tiek už moralinį, tiek už materialinį palaikymą.

Vėliau buvo svarstomas LPSK 2021 m. sąmatos vykdymas bei 2022 m. sąmatos projektas, abiem po diskusijų pritarta bendru sutarimu.  Daugiausiai laiko posėdyje skirta organizacijos įstatų pakeitimams. Pasiūlymus rinkusios ir juos apibendrinusios darbo grupės pirmininkė LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė pristatė pasiūlymus, už juos buvo balsuojama. Visi pasiūlymai prieš suvažiavimą gegužės 6 d. bus svarstomi ir LPSK taryboje.

Neeilinis valdybos posėdis, kuriame dar bus aptariami kai kurie suvažiavimo bei kiti einamieji klausimai, numatytas vasario 24 d.

LPSK inf.