Lapkričio 26 d. pusiau nuotoliniu būdu įvyko eilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis. LPSK pirmininkė Inga Ruginienė tarybos nariams pristatė paskutiniųjų šios kadencijos metų ataskaitą (ją galite rasti čia), smulkiau apžvelgė mokesčių grupės, veikusios prie Finansų ministerijos, veiklą. Ji pabrėžė, jog bendrame krizių kontekste yra grėsmė valdžiai „stumti“ darbuotojams ir gyventojams nepalankius sprendimus: šios vyriausybės kadencijos pradžioje kilę įtarimai dėl galimos viešo sektoriaus privatizavimo  bangos ne tik nedingo, bet ir stiprėja.

LPSK Jaunimo centro pirmininkė Alina Tankeliun, centrui vadovauti išrinkta vasarą, pasidžiaugė savo aktyvia komanda bei jau nuveiktais darbais: surengta dviejų dienų jaunimo konferencija, dalyvauta akcijose bei atstovauta Lietuvai Europos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo renginyje, dalinti interviu, planuojama jaunųjų lyderių akademija.

Po pertraukos tarybos posėdyje apsilankė Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė Irena Segalovičienė. Ji Prezidento Gitano Nausėdos vardu padėkojo už bendradarbiavimą, apžvelgė prezidentūros darbo kryptis. Nepaisant krizių – pandemijos ir migrantų, anot patarėjos, vyksta ir Prezidento pasirinktos darbotvarkės vykdymas. Ji pasidžiaugė, jog priimtas įstatymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) kėlimo, nes tai – reikšminga priemonė mažinti pajamų nelygybei, kuri šiandien yra 6,1 karto tarp mažiausiai ir daugiausiai uždirbančiųjų. Gera žinia ir ta, kad Seimas priėmė ir įstatymą dėl pensijų tolimesnio indeksavimo. Prezidentūros atstovai aktyviai dalyvauja ir Finansų ministerijos mokesčių grupėje, ketina tarti svarų žodį ir čia. Pranešėja taip pat priminė Prezidentūros idėją sukurti darbdaviams finansines paskatas didinti darbo užmokestį.

I. Segolovičienė paminėjo Prezidentūros iniciatyvas švietimo (lygus startas – galimybė visiems vaikams eiti į darželius) ir sveikatos apsaugos (vaistų priemokos kartelės koregavimas) srityse. Anot jos, beveik dvejus metus dirbta prie Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimų, įsigaliojo Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimai, numatantys atsakomybę ir įstaigos vadovui, „cirkuliuoja“ ir Teismų įstatymo korekcijos ir t.t.

Prezidento patarėjos teigimu, Seimo pavasario sesijoje planuojame dirbti su Fiskalinės drausmės įstatymu siekiant padidinti savivaldybių savarankiškumą, t.y. leisti joms skolintis pinigų tam tikroms pažangioms investicijoms.

Prezidentūros atstovė paminėjo valdančiųjų privatizavimo iniciatyvas, anot jos, reiktų kartu suremti pečius dėl Registrų centro, Valstybinės miškų urėdijos vertimo akcinėmis bendrovėmis.

Būtent privatizavimo klausimai buvo vieni iš dažniausių, užduodamų LPSK tarybos narių Prezidento patarėjai. Profesinių sąjungų atstovai reiškė didelį susirūpinimą dėl pasekmių, jeigu būtų privatizuojamos valstybinės įmonės, ypač susijusios su gyvybiniais gyventojų poreikiais, diskutuota apie iškreiptą švietimo ir sveikatos apsaugos sistemą, kai valstybinės įstaigos turi konkuruoti su privačiomis, gaunančiomis lėšų tiek iš biudžeto, tiek ir iš gyventojų.

Kita svarbi tema, aptarinėjama su viešnia iš Prezidentūros, buvo streikų organizavimas. Apie planuojamą streiką „Achemoje“ informavo Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Daškevičienė. Patirtimi, kaip darbdavys, pasitelkdamas teismus, vilkina UAB „Vilniaus viešasis transportas“ streiko startą dalijosi šios profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius. I. Segalovičienė pažadėjo, jog artimiausioje ateityje bus sudaryta bendra darbo grupė, kuri ieškotų sprendimų, kaip skatinti socialinį dialogą Lietuvoje, didinti pasirašomų kolektyvinių sutarčių skaičių, galbūt, peržiūrėtų ir streikų reglamentavimą.

LPSK inf.