2021 m. rugsėjo 15 d. skaitytame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė pavyzdines iniciatyvas, kurių Komisija ketina imtis ateinančiais metais. EESRK darbuotojų grupė šiame pranešime pasigedo užmojo ir aiškumo, nors jame ir buvo išvardyti visi didžiausi Europai iškilę iššūkiai.

Struktūrinės reformos yra tikrai svarbios, tačiau Darbuotojų grupės pozicijos dokumente ir EESRK indėlyje į 2022 m. Komisijos darbo programą pasiūlytame ekonomikos gaivinimo ir atkūrimo plane reikėtų daug dėmesio skirti nelygybės ir skurdo mažinimui ir prarastų darbo vietų susigrąžinimui, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms ir didėjančiam skurdui darbe.

Pranešime nebuvo kalbama apie Socialinių teisių ramsčio veiksmų plano įgyvendinimo didinimą ir platformų darbuotojų apsaugos stiprinimą. Tai, kad socialinis teisingumas ir sąžiningumas tebuvo vos paminėti, atsispindi ketinimų rašte, kuriame pateikiamuose pasiūlymuose daugiausia apsiribojama EBPO apmokestinimo susitarimų įgyvendinimu.

Šie susitarimai yra sveikintini, tačiau Europos Sąjunga turėtų tapti šioje srityje pirmaujančia jėga. Akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės mėgins priešintis mokesčių vengimo pažabojimo priemonėms, todėl nieko nepavyks pasiekti, jeigu vykdomoji valdžia neparodys politinės drąsos.

Sveikintina žinia apie priverstinio darbo uždraudimą. Toks draudimas turėtų būti susietas su deramu stropumu ir žmogaus teisių visame pasaulyje užtikrinimu, taigi turėtų būti pateikta papildomų pasiūlymų, kuriais būtų sprendžiamos mažų garantijų darbo ir neapmokamų stažuočių problemos. Būtina skubiai imtis kovos su klimato kaita priemonių, tačiau jas reikia papildyti socialinėmis priemonėmis: jeigu nenorime, kad visą ES apimtų „geltonųjų liemenių“ (gilets jaunes) protestai, su energijos nepritekliumi reikia kovoti ryžtingai, o lėšos ir reguliavimo veiksmai privalo būti veiksmingi ir pakankami.

Mūsų laukiantis kelias yra ilgas ir mes negalime sudėti rankų, kol milijonai europiečių negali sau leisti įsijungti šildymo, kolektyvinių derybų sistemos silpnėja, kai kurios didžiosios įmonės vengia mokesčių, o iškastinis kuras vis dar subsidijuojamas. Negalime manyti, kad mūsų darbas baigtas, kol nepaskiepyta daugiau kaip pusė pasaulio. Solidarumas turi mums tapti orientaciniu principu užtikrinti teisingesnę ateitį kiekvienam.

2021 m. rugsėjo 15 d. skaitytame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė pavyzdines iniciatyvas, kurių Komisija ketina imtis ateinančiais metais. 

 

Daugiau EESRK spalio menėsio naujienų rasite ČIA.

EESRK inf.