Rugsėjo pirmoji jau netrukus. Primename, kad šią ypatingą dieną tėvai, auginantys vieną ir daugiau vaikų, gali pasinaudoti viena iš Darbo kodekse esančių garantijų – darbo metu dalyvauti Rugsėjo 1-osios šventėje. 

Pirmąją mokslo metų dieną darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo (paruošiamoji klasė prieš mokyklą), pradinio ugdymo (nuo 1 iki 4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programas (nuo 5 iki 10 klasės), suteikiama teisė gauti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo laiko, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Visgi pabrėžtina, kad ši garantija taikoma tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį, t. y. netaikytina darbuotojams jau turintiems teisę į vadinamąjį „mamadienį“ ar „tėvadienį“ (auginantiems du vaikus iki 12 metų ar auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų), ar dvi dienas per mėnesį, jeigu auginate 3 ir daugiau vaikų iki 12 m.

Darbuotojas, norėdamas pasinaudoti šia garantija, turi informuoti darbdavį iš anksto, prieš protingą terminą ir susitarti dėl konkretaus laisvo nuo darbo laiko.

Gerų ir saugių mokslo metų!