Pagrindiniai ES artimiausios ateities prioritetai turi apimti Europos ekonomikos sugrąžinimą į įprastas vėžes, kad būtų užtikrinta tvari pertvarka ir Europos žmonių bei įmonių gerovė. Tai pagrindinė mintis, išdėstyta EESRK birželio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje rezoliucijoje dėl EESRK indėlio į Europos Komisijos 2022 m. darbo programą.

Rezoliucijoje EESRK teigia, kad po pandemijos du raktiniai žodžiai turėtų būti atgaivinimas ir atkūrimas. Tiek investicijos, tiek reformos turi būti orientuojamos į siekį įveikti ekonominę ir socialinę krizę ir sustiprinti Europos atsparumą būsimiems sukrėtimams, visa tai pagrindžiant įtraukiu ir tvariu augimu, deramu darbu ir socialiniu teisingumu.

Pagrindiniai ramsčiai turėtų būti šie:

  • viso bendrosios rinkos potencialo išlaisvinimas,
  • darnaus vystymosi tikslų pasiekimas,
  • žiedinės ekonomikos kūrimas ir poveikio klimatui neutralizavimas iki 2050 m.,
  • gero valdymo ir demokratinės atskaitomybės užtikrinimas.

Komentuodama priimtą rezoliuciją, EESRK pirmininkė Christa Schweng teigė: „Tikiu, kad EESRK rekomendacijos, kurias pateikėme labai ankstyvame etape, bus vertingas indėlis į būsimą Komisijos darbo programą. Komitetas ir toliau yra visapusiškai pasirengęs remti šešis pagrindinius Komisijos užmojus ir vykdyti savo vaidmenį palengvindamas dialogą pilietinėje visuomenėje ir su Europos institucijomis, kad šie užmojai virstų realybe.“

Ch. Schweng pridūrė, kad per pilietinės visuomenės organizacijas įtraukiant visus piliečius, atsigavimo procesas ir Europos ateities formavimas tikrai turės demokratinį pagrindą: „Dedu dideles viltis, kad nustatydama kitų metų prioritetus Komisija atsižvelgs į Europos organizuotos pilietinės visuomenės pasiūlymus.“

 

Daugiau EESRK naujienų rasite liepos mėnesio naujienlaiškyje.

EESRK inf.