Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai būtų veiksmingesni ir efektyvesni, jei pilietinės visuomenės organizacijos būtų įtraukiamos greičiau ir plačiau. Tai pagrindinė vasario mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtos rezoliucijos Organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų procesuose. Kas veiksminga, o kas ne?, pristatytos diskusijoje su EESRK pirmininke Christa Schweng ir už biudžetą ir administravimą atsakingu Europos Komisijos nariu Johannesu Hahnu, mintis.

Komentuodama nuveiktą darbą, Christa Schweng pasakė: „Ši rezoliucija, kurioje analizuojami įvairūs ekonominiai ir visuomeniniai aspektai, mums suteikia galimybę pasiųsti aiškią žinią dėl organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimo svarbos. Ekonomikos gaivinimo planai turi duoti rezultatų, kad būtų iš tikrųjų remiamas atsigavimas po dabartinės krizės, taip pat sąžininga ir teisinga žalioji ir skaitmeninė pertvarka. Antra, pradėjus naudoti lėšas, EESRK nariai gali labai gerai įvertinti, ar pinigai leidžiami veiksmingai ir ar jie pasiekia tas įmones, pilietinės visuomenės organizacijas ir tuos darbuotojus, kuriems jų reikia.“

Johannes Hahn savo ruožtu teigė, kad taisyklės nustatytos ir kad Komisija toliau ragins suinteresuotuosius subjektus dalyvauti šiuose reformų procesuose: „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) reglamentu skatinamos plataus masto konsultacijos, tvirta sąveika ir bendravimas su vietos ir regionų valdžios institucijomis visais įgyvendinimo etapais. Taip bus užtikrinta reali atsakomybė už planus ir sudarytos palankesnės sąlygos sėkmingam jų įgyvendinimui. Konkrečiau, valstybės narės turi mums pasakyti, kaip planuose atsižvelgta į jūsų, kaip pilietinės visuomenės atstovų, indėlį.“

Rezoliuciją parengė EESRK nariai Gonçalo Lobo Xavier (Darbdavių grupė), Javier Doz Orrit (Darbuotojų grupė) ir Luca Jahier (grupė „Įvairovė Europa“). Jie koordinavo 27 delegacijų, kurių kiekvieną sudarė po tris narius, stebėjusių organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimą rengiant, įgyvendinant ir vertinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, darbą.

Daugiau Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienų rasite ČIA.

 

EESRK inf.