Dirbate nuotoliniu būdu?

Tuomet turite atsiminti: tiek dirbant nuotoliniu būdu, tiek darbo vietoje galioja tas pats darbo laiko rėžimas, dėl kurio susitarėte su darbdaviu. Jeigu dirbate ilgiau darbdavio nurodymu, jums turi būti už tai atlygintina.

Remiantis Darbo kodeksu, už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Darbuotojų teisę po darbo būti nepasiekiamiems – neatsiliepti telefonu ir neatrašyti į darbdavio ar kolegų laiškus, siūloma įtvirtinti ir įstatymiškai. Apie tai jau diskutuota ir Trišalėje taryboje.  Trišalė taryba primena, kad, Europos Parlamento (EP) įsitikinimu, darbuotojai turi teisę po darbo valandų, taip pat atostogų ar poilsio dienų metu, atsijungti – ne darbo laiku nevykdyti tiesioginės ar netiesioginės su darbu susijusios veiklos ir nepalaikyti su darbu susijusių ryšių naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. EP Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto teigimu, kišimusi į darbuotojo poilsio laiką gali būti traktuojamas ne tik skambutis, elektroninis laiškas, bet ir trumpoji žinutė – visa tai gali sutrikdyti kokybišką darbuotojo laisvalaikį.

 

Parengta remiantis LR DK 144 str.