Nuo šių metų padidinus valstybės skiriamas subsidijas prastovose esančių darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti, pasitaiko atvejų, kai, darbuotojui esant prastovose, darbdavys jo prašo vykdyti savo darbo funkcijas, ateiti į darbovietę ar dirbti nuotoliniu būdu.

VDI atkreipia dėmesį, kad darbuotojai, esantys prastovose, dirbti neturėtų. Žinote tokių atvejų? Netylėkite, informuokite profesinę sąjungą arba VDI.

Primename:

Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ir karantino:

  • iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbą;
  • prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui turi mokėti ne mažesnį minimalioji mėnesinė alga (MMA) darbo užmokestį, jeigu darbuotojas dirba 40 val. per savaitę. Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, tuomet turi būti mokama proporcingai, t.y. jeigu darbo sutartyje numatyta, pvz., 20 val. darbo laiko norma, tuomet turi būti mokama ne mažiau kaip 303,5 eur. Darbdavys visada gali mokėti daugiau negu MMA, pvz., numatyti vidutinį darbo užmokestį, 60 procentų VDU ar pan. Tą ir turi nurodyti įsakyme dėl prastovos paskelbimo.
  • darbdaviams patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis bus kompensuojama iš Užimtumo tarnybos skiriant darbdaviui subsidiją.
  • prastova įforminama vietiniu norminiu teisės aktu, dažniausiai tai būna vadovo įsakymas. Įsakyme turi būti nurodyta kuriam laikui prastova skelbiama, t.y. prastovos pradžia ir pabaiga, darbuotojas ar darbuotojų grupė (nurodant konkrečių darbuotojų vardus, pavardes, pareigas), koks darbo užmokestis prastovos laikotarpiu darbuotojams bus mokamas. Įsakyme taip pat galima būtų numatyti terminą, prieš kurį darbdavys turi pranešti darbuotojams, jeigu nuspręstų prastovą nutraukti;
  • su įsakymu darbuotojus supažindinti privaloma.
  • darbdavys, paskelbęs prastovą, per 1 dieną turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai jos nustatyta tvarka. Jeigu prastovą paskelbė iki balandžio 8 d., tuomet VDI reikia informuoti per 3 darbo dienas.

 

Šaltinis: vdi.lt