Tarptautinė darbo organizacija pateikia naujausio tyrimo apžvalgą, kurioje analizuoja aukščiausiojo lygmens socialinio dialogo puoselėjimą COVID-19 pandemijos „pirmosios bangos“ valdymo metu.  Pasak analizės, dauguma TDO valstybių narių plačiai naudojo „aukščiausio lygio“ socialinį dialogą, formuodamos savo skubias priemones pandemijai suvaldyti bei siekdamos sušvelninti jos socialinį bei  ekonominį poveikį.

Socialinis dialogas atlieka svarbų vaidmenį formuojant aukštynkryptę gyvenimo ir darbo sąlygų konvergenciją visose valstybėse narėse skatinančią darbo ir socialinę politiką. Krizių valdymas, pokyčių numatymas ir valdymas, ilgalaikis planavimas, gebėjimas inovuoti ir tęsti žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas, patikimas verslo valdymas ir socialinių partnerių tarpusavio pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas, paremtas darbuotojų informavimu, konsultavimusi su jais ir jų dalyvavimo teisėmis, yra dalis tos pačios Europos sistemos, kuri sudaro sąlygas efektyviai reaguoti į Europai iškilusius iššūkius, įskaitant ir COVID-19 krizę.

Esminiai politiniai pastebėjimai TDO apžvalgoje:

  • Skubus politinis atsakas į COVID-19 pandemiją ir priemonės, skirtos spręsti jos socialinį ir ekonominį poveikį, daugumoje šalių ir teritorijų veikė kaip trišalis partnerius vienijanti tema.
  • Ankstyvaisiais pandemijos mėnesiais buvo pastebėti ryšiai ir sąsajos tarp skirtingų socialinio dialogo formų ir lygių, o aukščiausio lygio socialinis dialogas atvėrė kelią sektorių ir įmonių lygmens dialogui.
  • COVID-19 krizė dar kartą išryškino poreikį didinti socialinio dialogo mechanizmų įtraukumą ir veiksmingumą.
  • Platus socialinio dialogo naudojimas yra dar vienas įrodymas, kad reikia pašalinti ilgalaikius institucinius ir pajėgumų trūkumus, pavyzdžiui, susijusius su darbuotojų ir darbdavių organizacijų autonomija ir jų gebėjimais, taip pat teisinėmis ir praktinėmis kliūtimis, su kuriomis susiduria socialiniai partneriai.
  • Europa ir Centrinė Azija pandemijos metu išlaikė aktyvų socialinį dialogą.

Kviečiame susipažinti išsamiau: TDO tyrimo apžvalga.

Informacija: ILO.ORG;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija