Nenumaldomai artėjantys 2020 metų Seimo rinkimai verčia susimąstyti ir atsakingai pagalvoti apie tai, kam pelnytai atiduoti savo balsą. Dar rugpjūčio mėnesį dėl to diskutavome ir LMP Tarybos metu. Kėlėme klausimą, kaip elgtis, kad mūsų pasirinkimas nenuviltų ateityje? Vienas iš svarbių aspektų – domėtis. LMP nepolitinė organizacija, kuri vienija ir atstovauja įvairių politinių pažiūrų žmones. Norėdami padėti savo nariams rasti argumentų, kurie palengvintų apsisprendimą už ką balsuoti, kandidatams uždavėme mums visiems svarbius ir aktualius klausimus. Iš daugumos vis dar laukiame atsakymų, tačiau kviečiame susipažinti su pirmaisiais.
 
Bus nuolat papildoma
 


Klausimus uždavėme: 
 
Centro partijai – tautininkai; Darbo partijai; „Drąsos kelias“ politinei partijai; Kartų solidarumo sąjungai – santalka Lietuvai; Krikščionių sąjungai; Laisvės partijai; Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjunga; Lietuvos liaudies partijai; Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui; Lietuvos socialdemokratų darbo partijai; Lietuvos socialdemokratų partijai; Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai; Lietuvos žaliųjų partijai; Nacionaliniam susivienijimui; Partijai „Laisvė ir teisingumas“; Partijai Lietuva – visų; Politinei partijai „Lietuvos sąrašas”; Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionys demokratai.
 

MES KLAUSĖME:

1.   Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta būtinybė darbdaviams patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą. Deja, šiandien dar daug įmonių Lietuvoje neturi skaidrių ir aiškių darbo apmokėjimo sistemų.
Kokių priemonių imsitės užtikrinant darbo apmokėjimo skaidrumą? Kokį čia matytumėte VMI ir VDI vaidmenį?

2.  Darbo kodekse numatytas padidintas mokėjimas už nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, bet nenurodytas jo dydis ir nėra minimalios ribos. Darbdaviai piktnaudžiauja tuo ir vietoje to, kad gerinti darbo sąlygas moka simbolines išmokas arba visai nemoka. Ar imsitės iniciatyvos/palaikysite įstatymų pataisas su numatytais bent minimaliais išmokų dydžiais už nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų?

3.  Profesinių sąjungų nariai savo mokesčiais išlaiko profesines sąjungas, kurios derasi su darbdaviais, sudaro susitarimus, kolektyvines sutartis ir t. t., atlieka jų laikymosi kontrolę. Jų darbo vaisiais paprastai naudojasi ir likę darbuotojai – neprofesinių sąjungų nariai. Ar pritarsite siūlymui įstatymu įtvirtinti nuostatą, jog deklaruojant pajamas, gyventojas galėtų susigrąžinti dalį GPM lygų sumokėto nario mokesčio dydžiui?

4.   Pastaruoju metu Valstybinei darbo inspekcijai pavesta daug papildomų funkcijų, tačiau žymiai susilpnėjusi kontrolė darbo vietose. Kaip ruošiatės stiprinti Valstybinę darbo inspekciją? Ar bus didinamas jos finansavimas?

5.   Baudos darbdaviams už darbo teisės pažeidimus dabar yra labai mažos ir neatgrąso darbdavių nuo tokio pobūdžio darbo teisės pažeidimų padarymo ateityje. Ar imsitės iniciatyvos/palaikysite įstatymų pataisas, kad baudos būtų proporcingos įmonės apyvartai, taip kaip yra kitose šalyse?

6.   Darbo kodeksas numato galimybę darbuotojų atstovams dalyvauti juridinio asmens valdyme. Ką padarysite, kad jie atsirastų visose valstybės ir savivaldybės įmonėse? Ar imsitės iniciatyvos/palaikysite įstatymų pataisas, kad tokie atstovai būtų privalomi visoms įmonėms?

7.  Jei įmonėje veikia darbo taryba, profesinei sąjungai nėra teikiama informacija taip pažeidžiant profesinės sąjungos narių teisę būti atstovaujamiems savo organizacijos. Ar imsitės iniciatyvos/palaikysite įstatymų pataisas, įpareigojančias įmones teikti informaciją tokia pačia apimtimi, kuria ji yra teikiama darbo taryboms?

8.  Europoje įmonėse veikiančiose darbo tarybose priklausomai nuo įmonės dydžio, dalis jų narių, yra atleidžiami nuo tiesioginių pareigų atlikimo. Jiems yra paliekamas jų atlyginimas ir tai įgalina juos kokybiškai atstovauti darbuotojus. Ar imsitės iniciatyvos/palaikysite įstatymų pataisas, kurios įteisintų šią praktiką ir Lietuvoje?

9.   Kokia jūsų darbo su profesinėmis sąjungomis patirtis.

10.  Kokias matote bendradarbiavimo formas su profesinėmis sąjungomis? Kokiomis priemonėmis stiprinsite bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis?

 

MUMS ATSAKĖ:

Lietuvos Socialdemokratų Darbo partija

Partija Lietuva – visų

 

 


 

 

Laukite tęsinio…