Mirtis tai slenkstis, bet ne pabaiga.

Brangiausi žmonės eina ir palieka.

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty jie visada gyvi išlieka.

 

Liūdime netekę brangaus bendražygio LPPSF vadovo Juozo Neverausko ir šią sunkią netekties valandą, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

In memoriam