Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija pritarė profesinių sąjungų raginimams ES išplėsti kolektyvinių derybų apimtį, siekiant panaikinti lyčių darbo užmokesčių skirtumus.

Naujoje ataskaitoje EBPO teigė, kad „moterys, dirbančios laikinai ir ne visą darbo dieną, susiduria su dideliais lyčių darbo užmokesčio skirtumais“, nurodydama svarbių darbuotojų, tokių kaip globėjos ir valytojos, pavyzdį.

Organizacija, kurios narės yra 22 ES šalys, apibūdina kolektyvines derybas kaip „galingą įrankį“ atlyginimų skirtumui mažinti, tačiau priduria:

„Norėdamos geriau išnaudoti kolektyvinių derybų potencialą ir sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp specifiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų, vyriausybės turėtų siekti padidinti kolektyvinių derybų procentą tarp moterų, dirbančių nestandartiniame darbe.

„Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nestandartinių darbuotojų profesijoms, kuriose dominuoja moterys, pavyzdžiui, namų ruošos ir priežiūros sektoriai. Kai kuriais atvejais dėl specifinių teisinių kliūčių darbuotojams, dirbantiems nestandartinius darbus šiuose sektoriuose, gali būti užkirstas kelias dalyvauti kolektyvinėse derybose. “

Jų rekomendacija teikiama, Europos Komisijai konsultuojantis dėl priemonių, skirtų panaikinti 16% Europos moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus, kaip savo naujos lyčių lygybės strategijos dalį.

Tai teikia įtakingą paramą Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) raginimui Komisijai paremti kolektyvines derybas ir privalomas lyčių darbo užmokesčio skaidrumo priemones, nes tai yra geriausias būdas panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.

ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch sakė:

„Po Covid krizės negalėjo būti aiškiau, kad nuvertinamas moterų dominuojantis darbas. Prižiūrėtojai ir valytojai buvo vieni iš krizės didvyrių, tačiau dėl lyčių darbo užmokesčio skirtumų per dažnai gyvena skurde.

„EBPO pateikti įrodymai patvirtina tai, ką sakė profsąjungos: norint laimėti sąžiningą atlyginimą už mūsų pagrindinius darbuotojus, būtinos kolektyvinės derybos.

„Taigi bet kokie Europos Komisijos veiksmai, skirti kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumais, nebus patikimi, nebent į juos būtų įtraukti konkretūs žingsniai, užtikrinantys, kad visos darbuotojos turėtų teisę į kolektyvines derybas“.

 

ETUC, EBPO inf.