Po keturias dienas trukusių sunkių derybų su 27 Europos Sąjungos valstybių lyderiais, liepos 21 d. Briuselyje buvo pasiektas Europos Vadovų Tarybos susitarimas dėl precendento neturinčio 750 milijardų eurų fondo, skirto Europos ekonomikai atkurti po COVID-19 krizės, sukūrimo. 390 mlrd. € priemonių rinkinio lėšų bus paskirstyta valstybėms narėms dotacijų forma, o 360 mlrd. € – paskolų forma. Be ekonomikos atkūrimo fondo, jie taip pat susitarė ir dėl ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto, kurio vertė bus 1074 mlrd. €.

Reaguodamas į Europos Vadovų Tarybos priimtą ES atkūrimo planą, ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini, teigė, kad ES atkūrimo plano priėmimas yra gera žinia 60 milijonų žmonių visoje ES, kurie priklauso nuo skubių investicijų, tam, kad išsaugotų savo darbo vietas bei išvengtų ilgalaikio nedarbo, todėl ETUC vardu dėkoja Europos Vadovų Tarybos prezidentui Charles Michel, EK pirmininkei Ursula von der Leyen bei labiau į ateitį orientuotiems lyderiams už jų atkaklumą siekiant susitarti sunkiausiose visų laikų ES derybose.

„ETUC palankiai vertina sprendimą finansuoti atkūrimo planą per euroobligacijas, kurias tiesiogiai užtikrins ES, taip išvengiant nepagrįstų papildomų skolų valstybėms narėms.

„Dotacijų sumos sumažinimas atkūrimo plane, nepriimtinai sumažina Teisingo perėjimo fondą ir sveikatos apsaugos priemones.

Pasak ETUC, bendras ES biudžetas nėra pakankamai didelis, kad būtų galima įgyvendinti ekologišką ir skaitmeninę transformaciją ir skirti pakankamai lėšų sanglaudos ir socialiniams prioritetams įgyvendinti. Taip pat, ETUC žada išlikti budrūs ir stebėti, kad nacionalinių reformų planų patvirtinimo procesas nebūtų naudojamas siekiant griežtinti taupymą ir mažinti lėšas.

 „ES valdymo reforma ir sprendimų priėmimas dabar yra neatidėliotini, kad saujelė antieuropietiškų vyriausybių nesunaikintų ES projekto, o tai po šio aukščiausiojo lygio susitikimo daro Europos ateities konferenciją dar svarbesnę.

 

Parengta remiantis ETUC inf.