Pasaulį krečiančios sveikatos krizės poveikį itin jaučia jaunimas, ir tas poveikis didėja. Atsižvelgdama į naujausias analizes ir skaičiavimus, kurie prognozuoja šiais metais jaunimo nedarbo šuolį kone dvigubai,  ETUC ragina Europos Komisiją imtis efektyvesnių veiksmų  „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos stiprinimui.

 „Youth Guarantee“ arba „Jaunimo garantijas“ – tai visą Sąjungą apimanti iniciatyva, kurios pagrindinė užduotis užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapsmo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiškas darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Tačiau pragaištingas scenarijus, kurį ypatingai pablogino pasaulį sukrėtusi sveikatos krizė, ragina permąstyti iniciatyvos schemas ir jas stiprinti. Skaičiai kalba patys už save.

 „Eurostato“ duomenys rodo, kad vien tik š. m. kovo mėn., prasidėjus darbo sustabdymui dėl karantino, jaunimo nedarbas padidėjo 159 000, o bendras skaičius išaugo iki 2,8 mln. (15,4%),  dar daugiau žmonių stengiasi išsilaikyti dėl nestabilaus darbo.

Mokslininkai prognozuoja, kad krizė iki metų pabaigos padidins jaunimo nedarbą iki 4,8 mln. (26,2 proc.). Jie taip pat numato, kad NEET (nesimokančių, nedirbančių) skaičius padidės nuo 4,9 mln. iki 6,7 mln.

Sustiprintos „Jaunimo garantijos“, kurias rytoj aptars Komisija, turi padidinti finansavimą, pagerinti galimybes patekti į stabilią darbo vietą ir teikti pirmenybę tikroms darbo vietoms, o ne prastos kokybės stažuotėms.

Pagrindinės esamos Jaunimo garantijų problemos yra šios:

– Iki 60 proc. intervencijų sudarė praktika, o ne realus darbas kai kuriose valstybėse narėse. Anot Europos Audito Rūmų, jo rezultatai „neatitinka lūkesčių“.

– Valstybės narės nepasiekia tikslo per keturis mėnesius pateikti NEET mokiniams geros kokybės pasiūlymą, nes jo mastas išlieka ribotas. Žemos kokybės stažuotės prisidėjo prie nesaugumo.

– Iš pradžių schemai 2014– 2020 m. skirta 6,4 mlrd. Ekspertai sako, kad tai turėtų būti daugiau nei 7000 eurų už NEET.

ETUC mano, kad reikalingi:

– Įpareigojantys kokybės kriterijai, teikiant pirmenybę tikram darbui ir pameistrystės programai bei draudžiantys blogąją praktiką, dėl kurios stažuotojai pakeičia tinkamai apmokamus darbuotojus.

– Padidintas ES biudžetas bei minimali valstybių narių išlaidų jaunimo užimtumui riba.

– Visuotinės galimybės gauti socialines išmokas Jaunimo garantijų dalyviams.

– Profesinių sąjungų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant programą.

ETUC konfederacijos sekretorius, atsakingas už jaunimą Ludovic Voet teigia:

„Susidūrusi su didžiausiu nuosmukiu ES istorijoje, naujoji sistema turi padidinti finansavimą ir kokybės kriterijus, kad būtų užtikrintos realios darbo galimybės, o ne prastos kokybės stažuotės ar niekada nesibaigiantis mokymasis.

„Europos Jaunimo Garantija buvo užimtumo didinimo politika ir tokia turi būti. Labiausiai išsilavinusi europiečių karta negali būti grąžinta į mokymus vien todėl, kad neturi galimybių įsidarbinti. “

 

Lietuvoje jaunimo iki 25 metų nedarbas per metus didėjo 7,2 punkto iki 17 proc. 

 

Parengta remiantis ETUC inf.