EESRK rezoliucijoje aiškiai nurodomas poreikis perkurti mūsų visuomenę remiantis solidarumu: solidarumu su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, su visais darbuotojais, kurie labai daug paaukojo, kad padėtų visuomenei šiuo sudėtingu metu, su darbo vietas praradusiais žmonėmis, taip pat su darbdaviais, kurie stengiasi išsaugoti savo verslą ir darbo vietas, solidarumu su visuomenės ir privačiojo sektoriaus grupėmis, kuriems reikėjo nedelsiamos pagalbos, ir visų svarbiausia – solidarumu su ES šalimis, turinčiomis bendrą ekonominį ir socialinį tikslą.

Norint iš tikrųjų atnaujinti Europos projektą, reikalingos tvirtos socialinės investicijos ir socialinės priemonės, kurios papildytų ekonominę politiką. Dokumente pateikiama pasiūlymų, kaip skatinti užimtumą ir didžiausią dėmesį šioje strategijoje skirti socialiniam atsigavimui. Tai pasakytina apie raginimą įgyvendinti tam tikras socialinės darbotvarkės dalis, pavyzdžiui, susijusias su darbuotojų komandiravimu ir minimaliu darbo užmokesčiu, ir nurodyti, ko trūksta, pavyzdžiui, darbuotojų sveikatos ir saugos standartų modernizavimo. Tai galėtų būti svarbus indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities ir diskusiją dėl kitos Europos Komisijos darbo programos.

Profesinės sąjungos palankiai vertina iniciatyvas dėl ekonomikos valdymo reformos, mokestinio sukčiavimo ir agresyvaus mokesčių planavimo, taip pat dėmesį darbo jėgos, kaip pagrindinės Europos ekonominės sistemos atnaujinimo varomosios jėgos, vaidmeniui. Teisinga pertvarka turėtų būti pagrįsta tvarios įmonės koncepcija, kuri apimtų dalyvavimo teises ir aktyvų darbuotojų dalyvavimą.

Sveikatos priežiūrai ir sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams bus itin svarbios socialinės investicijos. Jų darbo užmokestis turėtų atspindėti jų darbo svarbą. Kai jiems ir visiems darbuotojams tenka nustatyti deramą darbo užmokestį, labai svarbus socialinis dialogas.

Tarp biudžeto pasiūlymų galima paminėti naudojimąsi nuosavaisiais ištekliais per teisingesnį apmokestinimą apskritai, skaitmeninės ekonomikos ir finansinių sandorių apmokestinimą.

Makroekonominės politikos srityje Darbuotojų grupė pabrėžia būtinybę toliau naudotis stabilumo ir augimo pakto suteiktu lankstumu, kad taupymo priemonės netrukdytų gaivinti ekonomikos.

 

EESRK inf.