Birželio 5 d. vykusios metinės – ataskaitinės konferencijos metu Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos delegatai priėmė kreipimąsi į LR Seimą, dėl pasiūlymų mažinti gyventojų pajamų mokestį.

Pasak profesinės sąjungos, dėl COVID – 19 pandemijos maisto pramonės bendrovėse padėtis pradėjo ženkliai keistis: sumažėjo gamybai teikiamų užsakymų apimtys, žaliavos gamybai pateikiamos ne visada laiku. Dėl susiklosčiusios situacijos, darbdaviai pradėjo siūlyti kolektyvinių ir darbo sutarčių pakeitimus, keisti darbo apmokėjimo sistemas mažinant kintamas darbo užmokesčio dalis, neapsieita ir be siūlymų trumpinti darbo laiką.

Reaguodama į situaciją LMP pažymi, kad  LR Seime teikiami siūlymai keisti GPM ir NPD yra keistini ir tik pablogina situaciją bei tam nurodo aiškius argumentus ir siūlymus

Tikimės, kad LR Seimus sureagavus ir priėmus šiuos teikiamus siūlymus socialiai teisingiau padidėtų dirbančių pagal darbo sutartis asmenų pajamos, sumažėtų socialinė atskirtis, padidėtų vartotojiškumas.