Pirmosios mintys „nuo žemės ūkio iki šakutės“ – perspektyvios, tačiau trūksta efektyvių veiksmų socialiniams tikslams pasiekti. EFFAT palankiai vertina 2020 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos paskelbtą strategiją „Nuo ūkio iki šakutės“. Komisija įsiklausė į  kai kuriuos susirūpinimą keliančius klausimus, ypač pripažindama, kad kuriant sąžiningas, stiprias ir tvarias maisto sistemas svarbų vaidmenį vaidina „darbuotojų socialinė apsauga, darbo ir apgyvendinimo sąlygos, taip pat sveikata ir sauga“. Tačiau nerimaujama dėl to, kad lyg šiol nėra numatyta veiksmingų ir konkrečių veiksmų šiems tikslams pasiekti. Daugiau skaitykite čia.

Komisija paskelbė ES atsigavimo planą. 2020 m. gegužės 27 d. Europos Komisija paskelbė ekonomikos atkūrimo paketą.

Pagrindiniai plano elementai – pasiūlymas skirti 1100 milijardų eurų daugiametėje finansinėje programoje (DFP) 2021–2027 ir 750 milijardų eurų naujai atkūrimo priemonei – naujos kartos ES – panaudoti per 4 metus. Visų pirma, Komisija nurodo, kad 500 milijardų eurų iš šios sumos bus skirta dotacijų forma. Remiantis EB pasiūlymu, atitinkami ištekliai taip pat bus skirti sanglaudos fondams ir ypač žemės ūkio sektoriui, visų pirma skirti antrajam BŽŪP ramsčiui. Dabar derybos prasidės Taryboje ir jos bus ilgos ir sunkios. Netrukus EFFAT bendradarbiaus su savo filialais ir ES institucijomis, kad įsitikintų, jog galų gale skiriamų išteklių pakanka tvariam, socialiai teisingam EFFAT sektorių atnaujinimui, kuriame prioritetas teikiamas darbuotojų interesams.

Pasaulinė profesinė sąjunga pateikė EBPO skundą dėl seksualinio priekabiavimo „McDonald’s“. 2020 m. gegužės 18 d. Tarptautinė profesinių sąjungų koalicija, kurią sudaro EFFAT, Tarptautinė maisto darbuotojų sąjunga (IUF), União Geral dos Trabalhadores (Brazilija) ir Tarptautinė paslaugų darbuotojų sąjunga (JAV ir Kanada), pateikė pirmąjį savo skundą Tarptautinei ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai Nyderlanduose, susijusį su sisteminiu seksualiniu priekabiavimu „McDonald’s“. Skunde aprašomos „McDonald“ vadovybės nesėkmės kovojant su siaučiančiu seksualiniu priekabiavimu ir smurtu dėl lyties jos restoranuose visame pasaulyje. „Mes ir kiti skundo pareiškėjai tikime, kad tai pažeidžia EBPO gairių daugianacionalinėms įmonėms reikalavimus, susijusius su įmonių deramu patikrinimu, siekiant užtikrinti pagarbą darbuotojų žmogaus teisėms, įskaitant apsaugą nuo smurto dėl lyties ir priekabiavimo darbo vietoje.“  Daugiau skaitykite čia.

Socialinė Europa – online susitikimas su Nicolas Schmit. 2020 m. gegužės 8 d. EFFAT surengė vaizdo konferenciją su Komisijos nariu Schmitu ir jo kabinetu, siekdami aptarti kritinę žemės ūkio sezoninių darbuotojų padėtį tam tikrose šalyse bei atnaujinti turizmo sektorių, atsižvelgiant į SURE mechanizmą, skirtą darbo vietoms išsaugoti, įskaitant poreikį teikti pirmenybę apgyvendinimui ir kitiems EFFAT sektoriams, kuriuose užimtumas yra aukštas. Komisaras sureagavo į profesinės sąjungos veiksmų pasiūlymus ir patvirtino savo įsipareigojimą, kad nė vienam ES darbuotojui – įskaitant sezoninius, migrantus ir nedeklaruojamus darbuotojus – neturėtų būti atimtos geros darbo sąlygos ir tinkamas būstas. Taip pat Schmitas patikino, kad galų gale bus imamasi iniciatyvų dėl sezoninių darbuotojų apgyvendinimo sąlygų, ir pažadėjo su profesinėmis sąjungomis aptarti šį klausimą kuo anksčiau.

Europos socialiniai partneriai žemės ūkio srityje pasirašo bendrą deklaraciją dėl sezoninių darbuotojų apsaugos. 2020 m. gegužės 15 d. Socialiniai žemės ūkio partneriai, EFFAT ir GEOPA-COPA, atstovaujantys šio sektoriaus darbuotojų ir darbdavių interesams, pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje pateikiami aiškūs veiksmai siekiant užtikrinti, kad sezoniniai darbuotojai, atvykstantys iš ES valstybių narių, galėtų tinkamai dirbti ir gautų tinkamas įdarbinimo sąlygas bei galimybę visiškai saugiai patekti į darbo vietą dabartinės pandemijos metu. Plačiau skaitykite čia.

EFFAT ėmėsi veiksmų Europos lygiu, tam kad būtų pagerintos mėsos sektoriaus darbuotojų sąlygos. EFFAT palankiai įvertino 2020 m. gegužės 20 d. paskelbtą griežtesnį reglamentą Vokietijos mėsos sektoriui, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į platų subrangovų naudojimą ir sustiprinti migruojančių darbuotojų teises. Kartu su NGG Vokietijoje ir kitomis dukterinėmis įmonėmis visoje Europoje profesinės sąjungos jau daugelį metų girdi nerimą dėl nepriimtinų mėsos sektoriaus darbuotojų sąlygų. COVID-19 krizė atskleidė plačiajai auditorijai griežtą piktnaudžiavimo realybe mėsos sektoriuje, tačiau tik tada, kai pažeidžiamiausi darbuotojai pateko į papildomą riziką, tokią, kokia patirta Vokietijos skerdyklose, o dabar – ir Nyderlanduose bei Airijoje.