Spartus kokybiškų darbo vietų kūrimas – vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Strategijos, kuri pasak Europos Komisijos, atsižvelgiant į artėjančią užimtumo ir socialinę krizę, sukeltą  „Covid-19“ protrūkio, turėtų būti peržiūrima. Vienas iš pagrindinių Užimtumo gairių* tikslas dabar turėtų tapti –  Europos darbo rinkos neigiamos padėties švelninimas.

*Primename, kad Užimtumo gairės – tai bendri užimtumo politikos prioritetai ir tikslai, kuriuos siūlo Komisija, kuriems pritaria nacionalinės vyriausybės ir kuriuos priima ES Taryba.

EESRK siūlo, nepaisant to, kad užimtumo gairės turėtų būti stabilios ir galioti visoms ES šalims atsižvelgiant į jų nacionalinius kontekstus, įvesti papildomą nepaprastąją/kritinę gairę, kuri padėtų valstybėms narėms prisitaikyti jų užimtumo politiką prie dabartinių precedento neturinčių aplinkybių.

Pasak EESRK, į tokias neatidėliotinas Covid-19 užimtumo gaires galėtų būti įtrauktos nuorodos į veiksmingas laikinąsias priemones, kurių reikia krizės padariniams sušvelninti, tokias kaip parama pajamoms, ligos pašalpos pratęsimas, darbdavių socialinio draudimo įmokų atidėjimas, išankstinis mokestis dėl atlyginimų ir pridėtinės vertės mokesčio bei nuotolinio darbo skatinimo atsižvelgiant į darbdavių atsakomybę už darbuotojų sveikatą ir saugą ir kt.

Covid-19 protrūkio sukeltas ekonominis sukrėtimas gali turėti stiprų, ilgalaikį poveikį Europos darbo rinkoms. Užimtumo gairės galėtų būti svarbi valstybėms narėms skirta priemonė, padedanti joms kurti ir įgyvendinti politiką ir priemones, kurios galėtų padėti per kuo trumpesnį laikotarpį sušvelninti Covid-19 krizės ekonominį ir socialinį poveikį ir išbristi iš krizės nepažeidžiant dirbančių asmenų darbo teisių.

Šiandien, kaip niekada svarbu palaikyti ir stiprų socialinį dialogą bei padaryti daug daugiau, siekiant palengvinti ir skatinti socialinį dialogą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.

Nors užimtumo gairių vaidmuo kaip kompasas yra svarbus dabartinėmis aplinkybėmis, kai didžiausias dėmesys skiriamas trumpalaikėms priemonėms, net ir skubos atvejais nereikia pamiršti ilgalaikės perspektyvos, siekiant: siekti tvaraus ekonominio ir socialinio vystymosi visose valstybėse narėse bei šalinant skirtumus tarp jų.

 

EESRK inf.

Plačiau skaitykite čia.