ETUC  generalinis sekretorius Luca Visentini šiandien, gegužės 5 dieną,  dalyvavo neoficialioje užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) tarybos susitikime ir išsakė profesinių sąjungų poziciją tam tikrais ir visiems aktualiais klausimais.

Visų pirma:

  • Ministrai turi užtikrinti, kad siūlomame ES atkūrimo plane būtų įtrauktas tvirtas socialinis aspektas ir jis apimtų investicijas į darbo vietas, didesnius atlyginimus, socialinę apsaugą, viešąsias paslaugas, įskaitant sveikatos priežiūrą, švietimą ir mokymą.
  • Ministrai, turi siekti pagreitinti Nuolatinių atstovų komiteto SURE, Europos instrumento laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti sveikatos krizės metu, patvirtinimo procesą. Pasak ETUC generalinio sekretoriaus Luca Visentini, toks finansinis instrumentas kaip SURE yra reikalingas Europai, kad išvengtume masinio nedarbo ir gilios recesijos.
  • Ministrai, mažindami sveikatos krizės keliamą pavojų ir siekdami nutraukti jos keliamas pasekmes, turi vadovautis darbuotojų sveikatos ir saugos gairėmis ir konsultuotis su profesinėmis sąjungomis dėl grįžimo į darbą ir dėl nacionalinių priemonių, skirtų darbo vietoms ir pajamoms remti.
  • Europos Komisija savo darbo programoje turi patvirtinti visas socialines iniciatyvas, įskaitant minimalų atlyginimą, darbo užmokesčio skaidrumą, Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą, įgūdžių darbotvarkę ir minimalias pajamas; taip pat atsispirti įmonių spaudimui atidėti komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūros įgyvendinimą.

Po susitikimo, Luca Visentini informavo, kad daugelis ministrų ir Komisija palaiko kelis jo reikalavimus.

EPSCO diskusijose dėl demografinių iššūkių ir COVID-19 Visentini atkreipė dėmesį į tai, kad nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos per pastarąjį dešimtmetį kentėjo dėl taupymo ir išlaidų mažinimo.

„Ekonominės krizės mastas yra milžiniškas ir nėra laiko atidėti tam tikrų klausimų ar atsipalaiduoti“, – sakė Visentini. „Kadangi laikinai arba visam laikui nedirba daugiau nei 40 milijonų darbuotojų, ne laikas nuolaidžiauti įmonių reikalavimams susilpninti darbuotojų teises.

Ministrai garsiai ir aiškiai išgirdo profesinių sąjungų susirūpinimą, dabar jie ir ES turi į tai atsižvelgti ir tai spręsti.“

ETUC inf.