Niekada nebuvo tinkamesnio momento Europos Komisijai parodyti, jog ji aktyviai veda ES link ekologiškesnės ateities, kurios esminė dalis yra tvari ir atspari maisto sistema. Kartu su kitais 38 pilietinės visuomenės atstovais, EFFAT parašė ir pasirašė Europos maisto koalicijos laišką, skirtą Europos Komisijos vykdančiajam pirmininko pavaduotojui, kuriame pabrėžiama, kad būtent šių metų balandis ir turėtų būti strategijos „nuo ūkio iki šakutės“ paskelbimo mėnuo.

COVID-19 protrūkis stulbinamai atskleidė kai kuriuos mūsų dabartinės globalizuotos ir netvarios maisto sistemos trūkumus. Milijonai žemės ūkyje ir maisto gamyboje dirbančių darbuotojų dirba nenuilstamai, kad užtikrintų maisto tiekimą visiems per šią baisią krizę. Tačiau jie dažnai tampa sunkių ir nestabilių darbo, apgyvendinimo ir įdarbinimo sąlygų aukomis, taip pat neturi tinkamų apsaugos priemonių, leidžiančių jiems dirbti visiškai saugiai.

Ši sveikatos krizė neturėtų būti naudojama kaip pasiteisinimas siekiant dar labiau atidėti ilgai lauktą Europos planą, kuris gali padidinti ES žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus socialinius ir aplinkos apsaugos standartus. Ši krizė greičiau parodo jos skubumą.

Pasirašydamas ES maisto politikos koalicijos raštą, EFFAT pakartoja savo ilgalaikį reikalavimą greitai ir išsamiai vykdyti strategiją „nuo ūkio iki šakutės“, kurioje būtų atsižvelgiama į aukštą socialinę ir aplinkosaugos politiką, kurioje daugiau dėmesio būtų skiriama žemės ūkio ir maisto pramonės darbuotojams, o tai padidintų jų užimtumo kokybę ir užtikrintų, kad ta vertė pasiskirstytų tiekimo grandinėje.

 

ES maisto politikos koalicijos raštas| Nuoroda
EFFAT orientacinis dokumentas apie ES strategiją „nuo ūkio iki šakutės“| Nuoroda

 

EFFAT inf.