Koronavirusas keičia pasaulį ir daugelio žmonių gyvenimo būdą. Priemonės, kuriomis siekiama apriboti ir kovoti su COVID-19 pandemija, neišvengiamai paliečia ir visų darbuotojų darbo sąlygas. Atsakingai užtikrindami kasdienį maisto tiekimą europiečiams, EFFAT darbuotojai šiuo metu yra ir labai susirūpinę: iškilęs didelis pavojus jų pajamoms, taip pat jų sveikatai ir saugai darbo vietoje.

Vyriausybinė politika visoje Europoje palaipsniui pateikia savo ekstremaliųjų situacijų planus, skirtus apsaugoti darbuotojus, tačiau jie dažniausiai aktualūs tik tiems darbuotojams, kurie dirba pagal nuolatines sutartis.

EFFAT atkreipia dėmesį į šimtus tūkstančių darbuotojų, kurie intensyviai dirba nepastoviomis darbo sąlygomis ir kurie šiuo metu labiausiai kenčia dėl viruso grėsmės: samdomi namų darbuotojai, maisto tiekėjai ir sezoniniai / laikinieji darbuotojai kasdien dirba šios pandemijos priešakyje. Tačiau dėl jų neužtikrintos padėties įmonėje, jie buvo neįtraukti į tas priemones, kurių buvo imtasi. Kaip įprasta, pažeidžiamiausi yra tie, kurie rizikuoja sumokėti aukščiausią kainą.

Samdomi namų darbuotojai: atsiradus protrūkiui visoje Europoje, daugelis iš 26 milijonų namų ūkio darbuotojų kasdien susiduria su nesąžiningu pasirinkimu: pajamos ar sveikata. Kaip paskutinę išeitį, kai kurie darbdaviai, pavyzdžiui, Belgijoje, pasirenka laikiną nedarbą namų ūkio darbuotojams. EFFAT skeptiškai vertina tokias priemones, kurios kartu su ypač mažais atlyginimais sektoriuje gali pastūmėti šiuos darbuotojus į dar didesnį pavojų.

Maisto pristatymo darbuotojai: milijonams europiečių gyvenant saviizoliacijoje, maisto pristatymo paslaugų poreikis suaktyvėjo, todėl darbuotojams daromas didelis spaudimas  pristatyti tą maistą užsakovams į namus. Šiuo ir taip sudėtingu laikotarpiu EFFAT pabrėžia, kad šių darbuotojų jau ir taip pažeidžiamas darbo sąlygas pablogina ir nereikalinga užkrėtimo rizika. Pirma, šiems darbuotojams turėtų būti suteikta saugos įranga, kaip standartiniams darbuotojams, taip pat galimybė taip pat saviizoliuotis ar fizikai nedirbti. Be to, EFFAT mano, kad kai kurios darbdavių iniciatyvos, deklaruojančios „bekontakčio“ prekių pristatymą, yra paprasčiausiai gražūs žodžiai, kai tuo tarpu darbuotojams nėra užtikrinta jokia kita apsauga ir apsaugos priemonės nuo užsikrėtimo.

Laikinieji arba sezoniniai darbuotojai: EFFAT atstovauja kai kurių pagrindinių Europos ekonomikos sektorių, įskaitant turizmą ir žemės ūkį, darbuotojams. Vis dėlto šiems sektoriams būdingas mažas ir nestabilus darbo užmokestis, didelė darbuotojų kaita, nedeklaruojamas, netipiškas ir sezoninis darbas. COVID-19 protrūkis rodo, kad kai kurioms iš labiausiai nesaugių sutarčių nėra suteikiama jokių garantijų. Pavyzdžiui, ši pandemija įrodo, kad nulinės valandos sutartys, su kuriomis susiduria didžioji dalis narių, darbuotojams visiškai nesuteikia jokio saugumo. EFFAT tvirtai įsitikinęs, kad tokios sutartys turėtų būti uždraustos ir pakeistos minimaliomis valandinėmis sutartimis, kurios darbuotojams sukurtų apsaugą.

EFFAT:

  • ragina visas COVID-19 paveiktas šalis rodyti pavyzdį ir suteikti nepasiturintiems darbuotojams tas pačias teises ir apsaugoti likusias darbo jėgos dalis, įtraukiant jas į savo ekonominių nenumatytų atvejų planų tikslus;
  • ragina visus darbdavius įsipareigoti apmokėti nedarbingumo atostogas darbuotojams, kuriuos paveikė virusas,
  • reikalauja, kad prioritetas būtų teikiamas darbuotojų, kurie ir toliau dirba darbo rinkose, sveikatai, aprūpindami juos sveikatos ir saugos įranga ir skubiai įgyvendindami saugos priemones darbe,
  • ragina ES institucijas teikti paramą įmonėms ir darbuotojams siekiant pašalinti COVID-19 protrūkio poveikį užimtumui ir verslui (pvz., mokesčių lengvatos, trumpalaikės ar vidutinės trukmės likvidumo paskolos, laikinas trumpalaikis darbas) ir remti valstybes nares; užtikrinti, kad jų darbo jėga būtų apsaugota ir saugi.

 

Parengta remiantis EFFAT inf.