Kaip jau rašėme anksčiau, Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (toliau LMP) kategoriškai pasisako prieš Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje inicijuotą siūlymą naikinti Vyriausybės nutarimu patvirtintą pavojingų darbų sąrašą ir yra suinteresuota ieškoti įvairių būdų ir priemonių, kaip pagerinti darbuotojų padėtį sveikatos ir saugos klausimais. Šią poziciją profesinė sąjunga aptarė ir su Profesinės sveikatos centro atstovais vasario 20 d. vykusio LMP posėdžio metu.

Sutarta, kad bus siekiama viso Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo peržiūrėjimo, specialios metodikos profesinei rizikai vertinti sudarymo, profesinių sąjungų atstovų prie LR Trišalės tarybos darbų saugos komisijos peržiūrėjimo, dalyvavusių ETUI mokymosi LPSK mastu atstovų sąrašo sudarymo, darbų saugos ir sveikatos skyrių kolektyvinėse sutartyse peržiūrėjimo ir atstovų vietose mokymo.

Tikimės, kad imantis šių priemonių pavyks prisidėti prie tinkamo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimo.