Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo teisės akto projekto Nr. 20-1480 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo nr. A1-344 „Dėl darbo ginčų komisijos nuostatų, darbo ginčų komisijos darbo reglamento, darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo” pakeitimo”  (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1442879derinimą.

Prieš pateikdama savo pastabas ir pasiūlymus Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga laukia Jūsų nuomonės el. paštu: info@maistprofsajunga.lt