Europos Komisija su įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis pradėdama pirmąjį konsultacijų, kaip ES valstybių darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapą nori sužinoti, ar, socialinių partnerių nuomone, reikia imtis ES veiksmų ir, jei taip, ar jie nori dėl to derėtis tarpusavyje. 

Reaguodamas į Komisijos iniciatyvą, EFFAT generalinis sekretorius Kristjanas Bragasonas teigė: „Būdama Europos profesinių sąjungų organizacija, atstovaujanti darbuotojams iš vienų sunkiausių ir pavojingiausių ekonomikos sektorių, EFFAT palankiai vertina EK pirmininkės von der Leyen ir Komisijos nario Schmito ketinimą užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį Europoje. Tačiau iš pirmojo konsultacijų dokumento atrodo akivaizdu, kad Komisijos svarstomos iniciatyvos neturi ambicijų. Pastaraisiais metais Europoje smarkiai auga nelygybė ir dirbančiųjų skurdas, taip pat kaip ir kai kuriose valstybėse narėse įvedamos taupymo priemonės. Europos darbuotojams tikrai reikia naujos vizijos, kuri užtikrintų visų atlyginimų, įskaitant ir minimalų, augimą. Kaip mes visada sakėme, vienintelis būdas to pasiekti yra sektorinių kolektyvinių derybų stiprinimas “.

Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse vis dar nėra visapusiškai užtikrinama teisė organizuotis ir būti pripažintam, sudaryti profesines sąjungas ir derėtis su darbdaviais, teisė į kolektyvinius veiksmus ir kt. Siekdamos išlaikyti mažas darbo sąnaudas, įmonės dažnai įgyvendina agresyvias profesinių sąjungų naikinimo strategijas. Be to, darbuotojams, dirbantiems daugelyje ekonomikos sektorių, įskaitant platformos darbuotojus, vis dar nesuteiktos kolektyvinių derybų teisės.

Kalbant apie minimalaus darbo užmokesčio pakankamumą, dokumente nurodomas poreikis nustatyti pakankamą minimalų darbo užmokestį, tačiau jame nėra jokio konkretaus pasiūlymo šiuo klausimu.

Pasak EESRK Konsultacijos dokumente neturimas omenyje visiems vienodas minimalus darbo užmokestis. Bet kokiame galimame pasiūlyme bus atsižvelgiama į nacionalines tradicijas, kolektyvines sutartis ir teisines nuostatas. Kai kuriose šalyse jau veikia puikios sistemos. Europos Komisija nori užtikrinti, kad visos sistemos būtų tinkamos, pakankamos aprėpties, apimtų išsamias konsultacijas su socialiniais partneriais ir turėtų tinkamą atnaujinimo mechanizmą.

EFFAT nuomone, iniciatyva neturi būti įgyvendinama kenkiant toms sistemoms, kuriose socialiniai partneriai vaidina savarankišką vaidmenį nustatant darbo sąlygas per sektorių ir taikant tarpsektorines kolektyvines derybas. Apsaugos priemonės turi būti taikomos siekiant užtikrinti, kad nacionalinės vyriausybės netrukdytų savarankiškam socialinių partnerių vaidmeniui.

 

Parengta remiantis EESRK ir EFFAT inf.