2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas, numatantis, kad darbuotojai, iki 2017 m. liepos 1 d. sukaupę nepanaudotų kasmetinių atostogų už daugiau kaip trejus metus, jas gali išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Ir nors atrodė, kad laiko dar labai daug, tačiau sunaudoti sukauptas atostogas liko tik pusmetis. Nepasinaudojus nuo 2017 m. liepos 1 d. pradėtų kaupti atostogų per trejus metus, teisė į jas išnyks.