Gruodžio 5 d. Vilniuje vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Tarybos posėdis. 

Posėdžio metu aptartos kolektyvinių derybų problemos AB “Pieno žvaigždės” Pasvalio sūrinėje ir AB “Mondalez Lietuva Production”. Sutarta deryboms atsidūrus aklavietėje, inicijuoti kolektyvinio ginčo procedūrą ir padėti viešai kalbėti apie ne sprendžiamas problemas. Taip pat, susitarta ir dėl priemonių jaunimo veiklai sustiprinti. Aptartos bendradarbiavimo su darbo tarnybomis problemos ir galimas pareiškimas visuomenei. Kalbėta apie paramos iš GPM rezultatus ir pasikeitimus, apie susitikimus ir narių mokymus regionuose.

Posėdyje dalyvavo Vilniaus universiteto profesorius R. Lazutka, advokatas dr. N. Kasiliauskas, LPSK pirmininkė I. Ruginienė.