Tvari ekonomika, kokybiškos darbo vietos, veiksmai prieš klimato kaitą, teisingas minimalus darbo užmokestis, etiškas skaitmenizavimas, sąžiningas mobilumas ir migracija yra vienos iš tų sričių, dėl kurių profesinės sąjungos ragino Europos Parlamento narius per ateinančias dvi savaites ypatingai „ištardyti“ būsimus Europos Komisijos narius.

Nuo rugsėjo 30 d.  EP nariai apklausia kiekvieną Ursula Von Der Leyen pasiūlytą komandos narį, prieš balsuodami dėl naujos Komisijos patvirtinimo.

Pretendentai į komisarus iki spalio 8 d. sulauks nuodugnių viešų pokalbių dėl jų patirties ir tinkamumo, taip pat dėl jų gebėjimo ir pasiruošimo spręsti piliečių problemas bei vykdyti programą.

Prieš prasidedant klausymams Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) EP pateikė klausimų, į kuriuos darbuotojai skubiai nori atsakymų:

Valdui Dombrovskiui ir Paolo Gentiloni: Kaip reformuosite ES ekonomikos valdymą, siekdami įgyvendinti savo „ekonomiką, kuri veikia žmonėms“, siekdami paskatindami viešąsias investicijas, kurdami kokybiškas darbo vietas ir skatindami tvarų ekonomikos augimą?

Nicholasui Schmitui: Ar galite užtikrinti, kad Europos socialinių teisių ramstis bus paverstas konkrečiais teisės aktais, gerinančiais darbuotojų teises, įskaitant sveikatos ir saugos klausimus, ir ar į jį bus įtraukta direktyva, skirta padidinti darbo užmokestį, plečiant kolektyvinių derybų apimtį?

Margrethe Vestager: Ar Komisija priims įstatymus, kad užtikrintų darbuotojų teises skaitmeniniame amžiuje, pasinaudodama nauja teise atsijungti, griežtesne duomenų apsauga ir didesne demokratija darbo vietoje?

Margaritui Schinui ir Ylvai Johanssonui: Ar apsaugosite žmonių, bėgančių nuo konfliktų ir didelio skurdo, gyvybes, vykdydami tikras paieškos ir gelbėjimo operacijas Viduržemio jūroje ir užbaigiant solidarumo aktyvistų kriminalizavimą, kartu užtikrindami teisėtus ekonominės migracijos kanalus ir veiksmingą migrantų integracija į visuomenę ir darbo rinką?

Philui Hoganui: Ar užtikrinsite, kad visi ES prekybos susitarimai turėtų pagrįstą ir įgyvendinamą socialinio ir aplinkos tvarumo skyrių, kad derybose dėl susitarimų būtų tariamasi su socialiniais partneriais ir kad būsimas ES ir JK prekybos susitarimas užtikrintų darbuotojų teises?

Ir kitus klausimus.

ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini sakė:

 „Šie klausymai yra pirmasis tikrasis tikrosios naujosios Komisijos ambicijos išbandymas, o profesinės sąjungos nori sužinoti, ar ji tikrai padės įgyvendinti Europos darbuotojų prioritetus per ateinančius penkerius metus.“

Parengta remiantis ETUC inf.