Rugsėjo 11 – 12 dienomis, Briuselyje, vyko EFFAT vykdomojo komiteto posėdis. Posėdžio metu patvirtinta lapkričio mėnesį Zagrebe vyksiančio V-ojo suvažiavimo darbotvarkė, aptartos veiklos kryptys 2020-2024 metams, pristatytas būsimo biudžeto projektas, aptarti kandidatai į renkamus valdymo organus.

V-ojo suvažiavimo šūkis „Organizuotis, kovoti ir nugalėti”. 

Pirmąją posėdžio dieną įvyko naudinga diskusija su vėl perrinkta Europos Parlamento nare iš Nyderlandų Agnės Jongerius. Profesinės sąjungos turi įdėti daug pastangų, kad būtų gerinami ES socialiniai standartai. Taip pat, diskutuota apie ES minimalaus atlyginimo problemą, ES darbo inspekcijos vaidmenį, Brexit problemas ir kt.

Rugsėjo 12 d. posėdyje dalyvavo  ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch. Be kitų temų, buvo diskutuojama ir apie jaunimo problemas, kolektyvinių derybų iššūkius, dalinamasi patirtimi tarp šalių.

Taip pat, posėdžio metu buvo diskutuojama su kandidatais į naująją EFFAT vadovybę EFFAT prezidente Malin Ackholt ir kandidatu į generalinius sekretorius islandu Kristjan Bragason. 

Nuotraukoje EFFAT generalinis sekretorius Harald Wiedenhofer ir ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch kartu su LMP pirmininke.