ES cukraus sektoriaus socialinio dialogo darbo grupės posėdžio metu Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato atstovai pristatė aukšto lygio ekspertų, nagrinėjančių cukraus klausimus, išvadas. Deja, bet pristatydami išvadas jie dar kartą nepasiūlė jokių konkrečių sprendimų, kaip išspręsti aktualiausią klausimą, kuris kada nors buvo iškilęs ES cukraus sektoriui: kaip sulaikyti dabartinį rimtą, precedento neturintį ir jau gerokai užsitęsusį cukraus rinkos nuosmukį?

Diskusijos vyksta jau daugiau nei metus, tačiau kol kas nebuvo imtasi jokių konkrečių žingsnių, siekiant stabilizuoti ES cukraus rinką.

Tokia situacija daro didelę žalą tiek cukrinių runkelių augintojams, tieks fabrikuose dirbantiems žmonėms.

ES cukraus sektoriaus darbuotojams atstovaujantys EFFAT ir ES cukraus gamintojams atstovaujantys CEFS ragina Europos Komisiją skubiai imtis veiksmų.

Kviečiame paskaityti  EFFAT bendrą pareiškimą,

Parengta remiantis EFFAT inf.