Geresnis Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas dėmesį sutelkiant į pagrindinių paslaugų skatinimą buvo viena iš birželio mėn. plenarinėje sesijoje, kurioje nariai priėmė Raymondo Henckso ir Krzysztofo Balono parengtą nuomonę savo iniciatyva, nagrinėtų temų.

EESRK pabrėžia, kad kiekvienam turi būti suteikta teisė naudotis pagrindinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, vandens, energijos tiekimo ir transporto, ir pažymi, kad jos yra gyvybiškai svarbios siekiant socialinio teisingumo.

R. Hencks pažymėjo, kad valstybės narės nepakankamai reguliuoja ir užtikrina šias paslaugas. „Raginame kiekvienam suteikti galimybę naudotis pagrindinėmis paslaugomis“, – nurodė pranešėjas ir pridūrė, „kad to nepakaks. Be to, reikės patikslinti pagrindinių paslaugų sąvoką ir imtis konkrečių priemonių dabartiniams trūkumams pašalinti ir geram šių paslaugų veikimui užtikrinti, atsižvelgiant į naudotojų poreikius“.

Todėl EESRK palankiai vertina tai, kad 20-uoju socialinio ramsčio tikslu dar kartą patvirtinama teisė naudotis pagrindinėmis paslaugomis. „Jos yra gyvybiškai svarbus socialinio teisingumo aspektas ir yra grindžiamos vienodo požiūrio į naudotojus principu, uždraudžiant bet kokią diskriminaciją ar atskirtį, ir visuotinės paslaugų, kurioms būdingas aukštas prieinamumo ir kokybės lygis, prieigos principu“, – jam paantrino K. Balon. 

EESRK inf.