Atsižvelgiant į skaitmenizacijos pagreitį maisto ir gėrimų pramonėje, EFFAT filialai maisto sektoriuje susirinko Bolonijoje, kad aptartų to pasekmes darbo vietoms, visų pirma apžvelgiant poveikį reikalingiems darbuotojų įgūdžiams, mokymo programoms ir darbo užmokesčiui. Žmogaus, mašinų ir įvairių sistemų, užtikrinančių abiejų darbuotojo ir įmonės abipusę naudą, bendradarbiavimo užtikrinimas yra kertinis akmuo, vedantis į sėkmingą skaitmeninių technologijų ir automatizuotų gamybos sistemų diegimą maisto pramonėje.

Susirinkimo metu buvo aptartos šios temos: darbuotojo įgūdžių skaitmeninimas ir transformavimas, švietimo ir mokymo programos, socialinio dialogo vaidmuo skaitmeninimo procesuose, dalijimasis skaitmeninimo procesų ir skaitmeninimo bei vyresnio amžiaus darbuotojų teikiama nauda.

Viena iš vienbalsiai priimtų išvadų buvo ta, kad skaitmeninimo procesų teikiama nauda turėtų būti dalijama tarp darbdavių ir darbuotojų, kad būtų užtikrinta galimybė pritraukti naujų talentų / išlaikyti esamus ir skatinti įtraukią aplinką, kad darbuotojai suvoktų, jog tai yra naudinga situacija. Akivaizdu, kad sėkmingas skaitmeninių technologijų įgyvendinimas maisto pramonėje būtinai turi apimti atvirą socialinį dialogą.

Galutinės šio projekto išvados ir rekomendacijos bus pristatytos spalio 15 d. Briuselyje vyksiančioje konferencijoje.

EFFAT inf.