Gegužės 13-15 d. Kutna Horoje (Čekijoje) vyksta Philip Morris profesinių sąjungų atstovų iš Čekijos, Lenkijos, Rumunijos, Ukrainos, Rusijos, Kazachstano ir Lietuvos susitikimas.

Susitikimo metu dalijamasi patirtimi, aptariamas tolesnis profesinių sąjungų bendradarbiavimas, diskutuojama kolektyvinių sutarčių, darbo laiko, darbo saugos, darbo apmokėjimo , naujų narių pritraukimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais. Susitikime dalyvavo ir Tarptautinės maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų (IUF) atstovai Kirill Buketov ir Dimitrij Stepaniuk.