EESRK darbuotojų grupė pakvietė Milano universiteto profesorių Roberto Pedersini, kuris pristatė savo tyrimą „Kaip sukurti Europos darbo instituciją, kad būtų efektyviau kovojama su socialiniu ir darbo užmokesčio dempingu“. Darbuotojų grupės pirmininkas Oliveris Röpke pabrėžė svarbų socialinių partnerių, ypač profesinių sąjungų, vaidmenį, kurį jie atlieka užtikrindami darbo teisės aktų įgyvendinimą.

Žmonių, kurie dirba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nei jų gimtoji šalis, skaičius per pastarąjį dešimtmetį padvigubėjo ir 2017 m. pasiekė 17 milijonų. Komisija paskelbė, kad, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, bus kuriama Europos darbo institucija, pradėsianti veikti 2019 m. Profesorius R. Pedersini paaiškino, kad šios institucijos „tikslas yra mažinti nesąžiningą elgesį su darbuotojais, kartu visiškai išnaudojant darbo jėgos judumo privalumus“. Ši institucija daugiausia atliks pagalbininkės vaidmenį, padėdama darbo inspekcijoms atlikti tarpvalstybinius tyrimus ir bendradarbiauti tarpusavyje.

EESRK darbdavių grupės atstovas Carlos Trindade, EESRK nuomonės dėl Europos darbo institucijos pranešėjas, priminė Komisijos pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio žodžius: „Regis absurdiška, kad yra bankų institucija, kuri prižiūri, kaip laikomasi bankininkystės standartų, tačiau mūsų bendrojoje rinkoje nėra bendros darbo institucijos“. C. Trinidade taip pat pabrėžė, kad dėl daugelį metų vyravusio socialinio dempingo ir nelygybės stiprėja ksenofobija ir nacionalizmas, ir paragino padidinti socialinių partnerių vaidmenį valdant Europos darbo instituciją.

EESRK inf.