Įvertinus sudėtingą situaciją cukraus pramonėje dėl kvotų sistemos ES panaikinimo ir ženklaus cukraus kainų kritimo, šiandien „Nordic Sugar Kėdainiai” susitarimu pabaigtos kasmetinės kolektyvinėje sutartyje numatytos derybos dėl darbo užmokesčio padidinimo. Balandžio 24 d. planuojamas visuotinis darbuotojų susirinkimas kolektyvinės sutarties vykdymo aptarimui. 

Primename, kad 2017 m. spalio 1 d. ES cukrinių runkelių cukraus pramonei pasiryžus vienam didžiausių pokyčių savo istorijoje: gamybos kvotų panaikinimui, gerokai padidėjo pagaminamo cukraus kiekis ES. Dėl šios priežasties atsirado produkcijos perviršis ir išaugo konkurencija. Europos cukraus gamintojams siekiant didinti pardavimus mažėjo cukraus kainos, todėl cukraus pardavimo kainas turėjo mažinti ir „Nordic Sugar Kėdainiai“. Anot bendrovės, sumažinus kainas, sumažėjo ir pelnas.

Šių metų vasario pabaigoje įmonėje dirbo 234 darbuotojai.

„Nordic sugar Kėdainiai” įmonėje pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri galioja tris metus. Profesinei sąjungai priklauso 100 darbuotojų. Taip pat profesinė sąjunga turi atstovą „Nordic Sugar” Europos darbo taryboje (EDT).